Zaštita jabuke od jabukinog smotavca- Delegate 250 WG

Jabukin smotavac (Cydia pomonella) predstavlja ekonomski najznačajniju štetočinu sa kojom se proizvođači jabuke suočavaju u toku proizvodnje. Ova štetočina spada u tzv. primarne štetočine jer njene larve prouzrokuju direktno propadanje plodova jabuke koje se javlja u vidu crvljivosti. Usled propadanja plodova narušava se prinos, što dalje prouzrokuje velike ekonomske gubitke za proizvođača.

Koncept zaštite plodova jabuke od crvljivosti, sastoji se od niza mera koje moraju da se ispoštuju, kako bi rezultat bio zadovoljavajuć. Pre svega bitno je da se pomoću feromonskih klopki prati let leptira jabukinog smotavca i na osnovu brojnosti uhvaćenih leptira donosi se odluka o momentu suzbijanja primenom insekticida. Odabir insekticida za ovu namenu je veoma važan. Mora se voditi računa o mehanizmima delovanja insekticida, jer ne deluju svi insekticidi na iste stadijume ove štetočine, dakle, svaki insekticid ima svoje mesto u strategiji zaštite, odnosno pozicionira se u određenom momentu.

Nakon gotovo deset  godina primene postojećih insekticida, kompanija Dow Agrosciences donosi nam potpuno novo rešenje za borbu protiv jabukinog smotavca u vidu insekticida Delegate 250 WG. Insekticid Delegate 250 WG, koji se nalazi portfoliju kompanije Agromarket, sa velikim uspehom i za vrlo kratko vreme svrstan je u red vrhunskih insekticida za pomenutu namenu i kao takav učvrstio je svoje mesto u strategiji zaštite jabuke od jabukinog smotavca.

Insekticid Delegate 250 WG u sebi sadrži aktivnu materiju nove generacije pod nazivom spinetoram, koja spada u hemijsku grupu Spinosina. Aktivnu materiju spinetoram, a time i insekticid Delegate 250 WG odlikuje niz karakteristika. Jedna od glavnih karakteristika je izuzetno larvicidno delovanje na sve larvene stadijume štetočine. Na larvene stadijume deluje dvojako, digestivno i kontaktno. Hemijska modifikacija aktivne materije spinetoram ovom insekticidu obezbeđuje fotostabilnost i pruža mu odlično rezidualno delovanje što ga čini efikasnijim jer obezbeđuje bolju postojanost i dugotrajniju zaštitu plodova. Količina primene insekticida Delegate 250 WG je 0,4 kg/ha. Ovaj insekticid ima minimalan uticaj na korisne organizme u voćnjaku, što ga čini veoma dobrim partnerom u integralnoj zaštiti jabuke. Zbog svoje specifičnosti nove aktivne materije spinetoram, Delegate 250 WG se odlično uklapa u program antirezistentne strategije.

Pored navedenog, ovaj insekticid karakteriše kratka karenca od svega 7 dana. Takođe, veoma je važno istaći da se samo 25 dana nakon primene insekticida Delegate 250 WG, aktivna materija ne može detektovati u plodovima.

Pozicioniranje insekticida Delegate 250 WG je veoma važno. Da bi se sa jabukinim smotavcem izborili efikasno i na pravi način, mora se propisati i ispoštovati kompletna strategija primene insekticida. Kompanija Agromarket već godinama unazad sa velikim uspehom primenjuje svoju strategiju suzbijanja C. pomonella, koja proizvođačima obezbeđuje da imaju zdrave, kvalitne i čiste plodove bezbedne za ljudsku upotrebu.

C.pomonella u našim agroekološkim uslovima razvija pune 2 generacije, a zbog sve dužuh i toplijih leta u prilici je da razvije i treću generaciju. Od presudnog značaja za uspešnu zaštitu plodova je suzbijanje prve, odnosno druge generacije.

 Agromarket strategija suzbijanja prve generacije:

  1. Coragen 20 SC 0,2 l/ha - pozicioniranje nakon maksimalnog leta leptira, na početku odlaganja jaja do početka piljenja larvi. Coragen ima odličnu ovi-larvicidnu efikasnost.
  2. Delegate 250 WG 0,4 kg/ha -  pozicioniranje 10 – 14 dana nakon insekticida Coragen 20 SC. Odlična larvicidna efikasnost.
  3. Reldan 22 EC 2,5 l/ha - pozicioniranje 10 – 12 dana nakon insekticida Delegate 250 WG. Insekticidi širokog spektra sa gasnom fazom, deluje na sve stadijume C. pomonella. Ima odličnu efikasnost na larve koje su počele da se ubušuju u plodove.

Agromarket strategija suzbijanja druge generacije:

1. Coragen 20 SC 0,2 l/ha -   pozicioniranje nakon maksimalnog leta leptira, na početku odlaganja jaja do početka piljenja larvi. Coragen ima odličnu ovi-larvicidnu efikasnost.

2. Delegate 250 WG 0,4 kg/ha -  pozicioniranje 10 – 14 dana nakon insekticida Coragen 20 SC. Odlična larvicidna efikasnost.

3Mayor 3 kg/ha -   pozicioniranje 10 – 12 dana nakon insekticida Delegate 250 WG. Insekticid izrazito  larvicidnog delovanja. Karakterišu ga kratka karenca i odlična toksikološka svojstva što ga čini idealnim partnerom u integralnoj zaštiti jabuke.

 

Nakon insekticida Delegate 250 WG, a takođe i kao nastavak u strategiji suzbijanja za svaku generaciju C. pomenella može da se primeni biološki insekticid Carpovirusine EVO 2 u količini 1 l/ha. Ovaj insekticid u sebi sadrži aktivnu materiju u obliku virusa - granulovirusa, koji je specifičan za suzbijanje larvenih stadijuma jabukinog smotavca. Carpovirusine EVO 2 može u voćnjaku jabuke da se primenjuje i do 10 puta u toku jedne godine, a zbog svoje kratke karence od svega 3 dana, pogotovo je pogodan za poslednje tretmane jabuke ukoliko dođe do razvijanja treće generacije ove štetočine.

Za više informacija kontaktirajte predstavnika stručne službe Agromarket za vaš teren.