Ekonomično, kompletno rešenje za korove u kukuruzu

Poslednjih godina, često imamo slučaj da je nicanje kukuruza razvučeno, pa se i korovi pojavljuju kasnije, kada je kukuruz već u 5-6. listu. Tada se sužava izbor preparata jer kukuruz ulazi u generativnu fazu tj. formira klip, pa preparati moraju biti potpuno selektivni za usev. Osim toga, potrebno je da jednim tretmanom rešimo i uskolisne i širokolisne korove i da pored kontaktnog delovanja na iznikle korove herbicidi imaju i zemljišno delovanje kako bi suzbili i korove koji će naknadno nicati.

Kompanija Agromarket preporučuje kombinaciju dva pouzdana preparata Mezatron i Rinico koji nam pružaju nešto veći vremenski prostor za suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova jer se mogu primeniti čak do 8. lista kukuruza.

Mezatron (mezotrion 480 g/l) je selektivni zemljišni i folijarni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih travnih korova u kukuruzu. Preporučena količina primene je 0,25 l/ha preparata. Mezatron se može primeniti posle setve, a pre nicanja kukuruza do faze razvoja 8 listova kukuruza. Kod primene u postu, preporuka je da se doda okvašivač (Imox ili Trend).  Mezatron, pored folijarnog delovanja na iznikle korove, ima i zemljišno delovanje zahvaljujući kojem se sprečava ponovno nicanje korova i nakon primene preparata, što osigurava da njiva ostane čista duži vremenski period. Preparat Mezatron se usvaja i preko lista i korenom. Simptomi se ispoljavaju nakon 3-5 dana u vidu beljenja listova, što kasnije prelazi u nekrozu meristemskog tkiva i sušenje korovske vrste. 

Dodavanjem dvokomponentnog preparata Rinico (rimsulfuron 250 g/ha + nikosulfuron 500 g/ha) u količini od 40g/ha suzbijamo uskolisne korove. Ove dve aktivne materije se međusobno dopunjuju. Najbolji efekat se dobija kada je divlji sirak 10-15 cm.

Kompletan program zaštite kukuruza možete pogledati OVDE.

Uz preparate za suzbijanje korova, preporuka stručne službe kompanije Agromarket je upotreba folijarnog đubriva FitoFert Speed-C. Pored osnovnog zemljišnog đubrenja, kukuruz je potrebno prihraniti i preko lista, jer se samo tako usevu može obezbediti potrebna količina cinka i drugih mikroelemenata, kao i aminokiselina i drugih biostimulatora. Više o folijarnoj prihrani kukuruza možete pročitati OVDE.

Za više informacija kontaktirajte predstavnika stručne službe Agromarket za vaš teren.

Pravovremena primena sredstava za zaštitu i ishranu bilja omogućiće zdrav i bogat rod, a time i šansu za bolje pozicioniranje na svetskom tržištu – jer svako zrno vredi!