Ridomil Gold R - efikasan u vinovoj lozi i povrću

Kada je u pitanju proizvodnja povrća, velika pažnja se mora posvetiti zaštiti od bolesti. Od uspešne zaštite od bolesti zavisi kvalitet plodova, mogućnost plasmana i postizanje željene cene na tržištu, pa samim tim i profit. Pri tome se mora voditi računa i o zdravstvenoj bezbednosti plodova i zadovoljiti sve rigoroznije zahteve tržišta u pogledu ostataka pesticida u proizvodima.

Primenom proverenih i u praksi dokazanih preparata lako dolazimo do željenih rezultata. Fungicid Ridomil Gold MZ je već dugo standard u zaštiti povrća i vinove loze od plamenjače. Portfolio kompanije Agromarket je bogatiji za novi Ridomil gold - Ridomil Gold R koji je zadržao visoku efikasnost, a pri tome je povoljniji u pogledu ostataka pesticida u plodovima.

Preparat Ridomil Gold R sadrži dve aktivne materije, metalaksil-m i bakar oksihlorid. Metalaksil-m je aktivna materija iz grupe fenilamida, deluje preventivno i kurativno. Sprečava stvaranje proteina i tako spečava razvoj pseudigljiva prouzrokovača plamenjača (Oomycetes), ima izražena sistemična svojstva i kreće se unutar biljke uzlaznim tokovima (aktopetalno), sprečavajuči razvoj patogena unutar biljnog tkiva. Bakar oksihlorid je aktivna materija sa površinskim delovanjem (kontaktni fungicid) koja deluje na više mesta u razvojnom ciklusu gljiva uzročnika većeg broja biljnih bolesti. Usled njegovog specifičnog načina delovanja na prouzrokovače biljnih bolesti (tzv. “multi-site” delovanje), nema opasnosti od razvoja rezistentnosti.

Zbog bakar-oksiklorida, Ridomil gold R ima više ili manje izražen popratni učinak i na mnoge druge biljne bolesti, između ostalog i na biljne bolesti uzrokovane bakterijama.

Ridomil Gold R je sistemični i kontaktni fungicid, sa protektivnim i kurativnim delovanjem, za suzbijanje plamenjače vinove lozeplamenjače i crne pegavosti krompira i paradajza, plamenjače salate, lubenice, dinje, karfiola, brokolija, bosiljka i drugih začinskih biljaka. 

Preparat je namenjen za preventivnu primenu u zaštiti gajenih biljaka, primenom pre sticanja uslova za pojavu i razvoj oboljenje ili pri pojavi prvih najranijih simptoma oboljenja ili prema preporuci prognozno-izveštajne službe. Kurativna primena, iako moguća zbog sistemične osobine aktivne materije metalaksil-m, ograničenog je delovanja, pa svaku pažnju treba usmeriti na preventivnu primenu.

Primena: Ima široku registraciju i može se primenjivati u velikom broju kultura. U količini od 5 kg/ha se primenjuje u vinovoj lozi, krompiru, paradajzu, karfiolu, brokoliju, dinji i lubenici, salati, bosiljku i drugom začinskom bilju…

Za više informacija kontaktirajte predstavnika stručne službe Agromarket za vaš teren.