Brzi start soje i suncokreta: SPEED-S

Biostimulativno folijarno đubrivo za početak vegetacije soje i suncokreta, podsticaj primarnog metabolizma, i u stresnim uslovima klime i zemljišta

Pored osnovnog đubrenja, u ratarstvu za useve uljarica neophodna je i dopunska prihrana preko lista. Folijarna prihrana je naročito je bitna za unos mikroelemenata, lako se usvaja i brzo deluje na primarni metabolizam, što je veoma značajno u stresnim uslovima.

Za visok prinos i dobar kvalitet zrna soje i suncokreta, primenjuje se i specijalizovano folijarno đubrivo SPEED-S. Naročito kod suncokreta, ova prihrana je poželjna radi obrazovanja jakog i robusnog korena, kao rani prolećni tretmani za vreme slabije aktivnosti korenovog sistema.

Amino-kiseline, ekstrakti algi i druge bioaktivne komponente pomažu u jačanju otpornosti biljaka i njihovoj sposobnosti da prevaziđu stres izazvan raznim biotskim i abiotskim faktorima. Navedena kombinacija mikroelemenata i biostimulativnih materija u đubrivu SPEED-S pruža vitalnost useva i utiče na kvalitet i kvantitet prinosa, kroz bolje nalivanje zrna.

Istraživanje i razvoj inovativnih đubriva 

Spojem nauke i prakse stvorili smo inovativnu liniju SPEED đubriva za ratarske kulture, koja ima trostruko dejstvo:

U našem Istraživačko-razvojnom centru (IRC) u Inđiji, savremena tehnologija je u rukama hemičara i mikrobiologa talentovanih za inovacije i praćenje svetskih trendova u oblasti prihrane biljaka.

IRC u svom sastavu poseduje hemijsku i mikrobiološku laboratoriju, čija istraživanja su potpomognuta biotehnološkom kompanijom „Simbiotica“ iz Italije. Naš inostrani partner okuplja svetski priznate eksperte iz oblasti poljoprivredne mikrobilogije i molekularne biologije.

Našu viziju modernizacije poljoprivrede prati razvoj specijalizovane linije proizvoda koja donosi inovativna agrotehnološka rešenja u ratarstvu, kako bismo usevima za ostvarenje genetskog potencijala pružili optimalne uslove.

Stručna služba

Pozovite najbližeg predstavnika naše STRUČNE SLUŽBE, agronoma koji poljoprivrednicima pruža savete za optimalnu prihranu biljaka

Distributivni Centri

Saznajte gde su vama najbliža prodajna mesta preko nekog od osam DISTRIBUTIVNIH CENTARA „Agromarketa“ . To su veleprodajne lokacije, u gradovima Beograd, Kragujevac, Niš, Sombor, Sremska Mitrovica, Subotica, Valјevo i Zrenjanin, a svaki od njih pokriva poljoprivredne apoteke na svom delu terena.

SPEED-S

Folijarno biostimulativno đubrivo za suncokret i soju, sa mikroelementima važnim za ovu grupu useva, kao i bioaktivnim komponentama koje stimulativno utiču na različite fiziološke procese.

Pored aminokiselina, oligosaharida, vitamina i drugih organskih molekula koji su važni za ishranu biljaka, sadrži cink (Zn), mangan (Mn), bakar (Cu), bor (B) i molibden (Mo). Upravo su mangan i bor u helatnom obliku važni za sam prinos soje i suncokreta, kao i visok sadržaj proteina i ulja.

Preporučuje se primena folijarnog đubriva SPEED-S uz preparate za suzbijanje korova i zaštitu od prouzrokovača bolesti soje i suncokreta. Preporučena je primena sa prvim herbicidnim tretmanom do prve troliske, u količini od 2l/ha, uz utrošak 150 do 200 litara vode po hektaru i kasnije u drugom tretmanu sa suzbijanjem korova do cvetanja, u istoj količini.

Za dobar rod, neophodno je i dobro oprašivanje, stoga se preporučuje i dodatna ishrana preparatom FITOFERT BORMAX 20.

Distributivni centri

pronađite naša najbliža prodajna mesta

Stručna služba

pozovite svog terenskog savetnika

Pišite nam

dobijte odgovore na sva ostala pitanja o “Agromarketu”

Kvalitet tečnih đubriva potvrđen međunarodnom medaljom

QUDAL je medalja za kvalitet za 2022/2023. godinu, koja je za brend FITOFERT dodeljena kompaniji „Fertico“, na osnovu istraživanja međunarodne nezavisne sertifikacione agencije ICERTIAS (International Certification Association, Switzerland). Priznanje je osvojeno u kategoriji tečnih đubriva na tržištu Srbije i Bosne i Hercegovine. Ovo je drugi put nakon 2008/2019. da je vrhunski kvalitet FITOFERT đubriva potvrđen i od samih potrošača, osvajanjem prvog mesta.

SPEED LINIJA ĐUBRIVA USKORO U NOVOJ AMBALAŽI!