Podrška klasu i nalivanju zrna: SPEED ExtraN

Folijarno biostimulativno đubrivo za pšenicu, ječam i ovas, sa kontrolisano usvojivim azotom, najbolje za žitarice u kombinaciji sa SPEED-G

Poznavanjem i poštovanjem fiziologije biljaka možete značajno da unapredite ratarsku proizvodnju tako što se usevu daje prihrana potrebna fenofazi u kojoj se nalazi. Potvrđeno je da od vlatanja do nalivanja zrna, žitarice (pšenica, ječam i ovas) imaju povećanu potrebu za azotom. Azot (N), kako u organskom tako i u neorganskom obliku, u ovom periodu najvećim delom biva utrošen u razvoju klasa i nalivanju zrna. Znajući da je azot element koji se najmanje zadržava u zemljištu i podložan je ispiranju, jasno je da može doći do njegovog manjka baš onda kada je najneophodniji za nalivanje zrna.

Iz nove SPEED palete folijarnih đubriva još jedno đubrivo za tretman žitarica: SPEED ExtraN. Proizvod sa izrazito visokim sadržajem azota, 24% u obliku kontrolisano usvojivog azota. U pitanju je polimerni oblik, formulisan sa dodatkom magnezijuma, sumpora, mikroelemenata, kao i moćnog biostimulatora. Biostimulativna formula omogućava odličnu asimilaciju (usvajanje), kao i lakše prevazilaženje stresnih uslova, posebno u kombinaciji SPEED-G folijarnim đubrivom.

Istraživanje i razvoj inovativnih đubriva u saradnji sa „Simbiotica“

Za folijarnu prihranu žitarica agronomi iz Stručne službe kompanije „Agromarket“ preporučuju specijalno formulisano tečno đubrivo namenski proizvedeno za ovu grupu useva – SPEED-G. Namenjen je sledećim žitaricama: pšenica, ječam, ovas (zob) i tritikale.

U našem Istraživačko-razvojnom centru (IRC) u Inđiji, savremena tehnologija je u rukama hemičara i mikrobiologa talentovanih za inovacije i praćenje svetskih trendova u oblasti prihrane biljaka.

IRC u svom sastavu poseduje hemijsku i mikrobiološku laboratoriju, čija istraživanja su potpomognuta biotehnološkom kompanijom „Simbiotica“ iz Italije. Naš inostrani partner okuplja svetski priznate eksperte iz oblasti poljoprivredne mikrobilogije i molekularne biologije.

Našu viziju modernizacije poljoprivrede prati razvoj specijalizovane linije proizvoda koja donosi inovativna agrotehnološka rešenja u ratarstvu, kako bismo usevima za ostvarenje genetskog potencijala pružili optimalne uslove.

Stručna služba

Pozovite najbližeg predstavnika naše STRUČNE SLUŽBE, agronoma koji poljoprivrednicima pruža savete za optimalnu prihranu biljaka

Distributivni Centri

Saznajte gde su vama najbliža prodajna mesta preko nekog od osam DISTRIBUTIVNIH CENTARA „Agromarketa“ . To su veleprodajne lokacije, u gradovima Beograd, Kragujevac, Niš, Sombor, Sremska Mitrovica, Subotica, Valјevo i Zrenjanin, a svaki od njih pokriva poljoprivredne apoteke na svom delu terena.

SPEED ExtraN

Folijarno biostimulativno đubrivo za žitarice, sa visokim sadržajem azota, posebno je značajno za pšenicu, jer velike količine padavina dovode do ispiranja dostupnog azota iz zemljišta i zato je neophodna dopunska prihrana.

Ovaj proizvod od drugih sličnih proizvoda izdvaja jedinstvena formulacija koja integriše mineralna hraniva i biostimulator, te stoga ima jači i dugotrajniji efekat delovanja u odnosu na druge, čak i u stresnim uslovima. Taj dugoročni efekat ishranjenosti znatno utiče na prinos, veličinu zrna žitarica, hektolitarsku masu i sadržaj proteina.

SPEED ExtraN može da se meša sa svim pesticidima i bezbedan je za upotrebu, jer sadrži nizak EC, tj. niži indeks soli te ne postoji opasnost od oštećenja listova. U roku od 6 do 8 sati već se nalazi u biljkama, dok kroz 24 do 48 sati bude u potpunosti usvojen od strane biljke i efekat ishranjenosti biljaka je dugoročan.

PRIMENA: Uobičajena doza primene je 5 do 10 litara/ha u pšenici, a naša preporuka je kombinacija sa SPEED-G folijarnim đubrivom za tretman žitarica, u dozi 1-2 litra SPEED-G + 5 litara SPEED ExtraN.

Kvalitet tečnih đubriva potvrđen međunarodnom medaljom

QUDAL je medalja za kvalitet za 2022/2023. godinu, koja je za brend FITOFERT dodeljena kompaniji „Fertico“, na osnovu istraživanja međunarodne nezavisne sertifikacione agencije ICERTIAS (International Certification Association, Switzerland). Priznanje je osvojeno u kategoriji tečnih đubriva na tržištu Srbije i Bosne i Hercegovine. Ovo je drugi put nakon 2008/2019. da je vrhunski kvalitet FITOFERT đubriva potvrđen i od samih potrošača, osvajanjem prvog mesta.

Distributivni centri

pronađite naša najbliža prodajna mesta

Stručna služba

pozovite svog terenskog savetnika

Pišite nam

dobijte odgovore na sva ostala pitanja o “Agromarketu”

SPEED LINIJA ĐUBRIVA USKORO U NOVOJ AMBALAŽI!