EXCORTA PLUS

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Epoksikonazol 187 g/l + Tiofanat metil 310 g/l

Formulacija: SC - koncentrovana suspenzija

Proizvođač: Agromarket

Karenca: 42 dana - šećerna repa, pšenica

MBT: 2

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
ŠEĆERNA REPA 0,4 – 0,6 (4 - 6 ml na 100 m²) Preventivno, neposredno pre ili po pojavi simptoma bolesti
PŠENICA 0,4 – 0,6 (4 - 6 ml na 100 m²) Preventivni tretman neposredno pre ili po pojavi simptoma bolesti, odnosno od vlatanja do kraja cvetanja (faze 30-65 BBCH skale)

DELOVANJE:

fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem koji u sebi sjedinjuje najbolje osobine fungicida iz grupe Triazola (Epoksikonazol) i karbamata (Tiofanat-metil). Epoksikonazol se apsorbuje korenom i zelenim tkivima i translocira akropetalno, ksilemom. Inhibira aktivnost enzima demetilaze koji je ključan za biosintezu sterola te sprečava formiranje apresorija i rast micelijue. Tiofanat-metil remeti deobu ćelija gljive inhibicijom sinteze β-tubulina.

SPEKTAR DELOVANJA:

Prouzrokovač pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) i prouzrokovači pepelnice (Erysiphe graminis), rđe (Puccinia sp.), sive pegavosti lista i klasa pšenice (Septoria tritici i Septoria nodorum).

PREPORUKE I NAPOMENE

visoku efikasnost ostvaruje u preventivnim tretmanima. Odličan sinergizam između dve aktivne materije omogućuje visoku efikasnost u odnosu na prouzrokovača fuzarioze klasa pšenice. Preparat se primenjuje svim uređajima za tretiranje sa zemlje. Tretiranje iz vazduhoplova je dozvoljeno pod sledećim uslovima: površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500 m od naselja i poljoprivrednih objekata, a najmanje 200 m od vodozaštitnih zona i voda (vodotoci, bunari, jezera i izvorišta voda), a brzina vetra ne sme biti jača od 2 - 3 m/s. Rubne zone (200 - 500 m) se tretiraju sa zemlje. Može se mešati sa drugim preparatima ali pre mešanja proveriti kompatibilnost formulacije. Utrošak vode 200 do 400 l/ha. Kombinacija dva fungicida iskazuje širok spektar delovanja u suzbijanju brojnih fitopatogenih gljivica, pripadnika rodova Ascomycetae, Basidiomycetae i Deuteromycetae koje uzrokuju oboljenja na ratarskim, povrtarskim, voćarskim gajenim biljkama, kao i ukrasnom bilju.