Sistem menadžmenta

SISTEM MENADŽMENTA 

Sistem menadžmenta kvalitetom 

Sertifikat ISO 9001 sistema kvaliteta

Više pročitajte OVDE.

 

Sistem menadžmenta u Laboratoriji za fizičko-hemijska ispitivanja

Sertifikat o akreditaciji 

Pogledajte Sertifikat o akreditaciji

 

 

Obim akreditacije Agromarket laboratorije može da se pogleda na sajtu ATS-a http://www.registar.ats.rs/ broj 01-476.

 

Kontakt: 

Jelena Konstantinović, Rukovodilac za IMS

jelena.konstantinovic@agromarket.rs