Rodenticidi

Rodenticidi su hemijska sredstva – pesticidi za suzbijanje štetnih glodara. Dele se na raticide tj. sredstva za suzbijanje štakora i muricide tj. sredstva za suzbijanje miševa.

U današnje vreme nemoguće je zamisliti funksionisanje velikih i urbanih gradova bez prisustva rodenticida u komunalnoj higijeni.