Soja

Soja se na području Srbije gaji poslednjih godina na oko 230000 ha, dominantno u Vojvodini, a manjim delom u centralnoj Srbiji (Kolubara, Stig, Šumadija).

Da bi došli do portfolia soje koje ćemo zastupati, kompanija Agromarket je u prethodnim godinama izvela veliki broj ogleda u sistemu PSSS na šest lokacija. U oglede su uključivane najnovije sorte kako domaće tako i strane genetike. Svake godine smo imali od 10-15 sorti koje su ispitivane u dvo i trogodišnjem periodu. Pored prinosa praćene su i karakteristike te adaptabilnost u različitim uslovima proizvodnje. Takođe smo pratili i rezultate koje su ove sorte ostvarile u ogledima (demonstracionim i proizvodnim) u inostranstvu (Rumunija, Hrvatska, Slovenija, Italija, Francuska). Na osnovu ostvarenih  rezultata iz ogleda u 2022., izabrali smo tri sorte soje koje ćemo zastupati u portfoliu, a 2023. godina je potvrdila da je izbor bio pravi. Naime, sve tri sorte su u protekloj godini odlično pokazale kako u ogledima tako i kod proizvođača koji su ih imali ove godine u proizvodnji. Sigurni smo da će ove sorte u našim uslovima omogućiti unapređenje proizvodnje i povećanje prinosa soje.

AVATAR – PRAVI KEC IZ RUKAVA

Sorta Avatar u sebi nosi potpuno novu italijansku genetiku kod nas. To je sorta prave prve grupe zrenja, sa velikim potencijalom prinosa. Karakteriše je takođe lepo ujednačeno zrenje, kako mahuna tako i stabljike i lista, što omogućava lako kombajniranje. Avatar je prepoznatljiv po velikom broju mahuna na poslednjim spratovima. Ova sorta ima jako dobro bočno grananje i odlično se pokazala u setvi sa međurednim razmakom od 70 cm. Ipak, nizak nizo antinutritivnih svojstava je ono po čemu se razlikuje Avatar od svih ostalih sorti. Ova osobina znači da zrno može kvalitetno i sigurno da se obradi na nižim temperaturama pri preradi i da proizvod bude potpuno bezbedan za ishranu ljudi i životinja. U 2023. godini se u ogledima PSSS pokazao kao jako stabilna sorta i u većini je u samom vrhu u svojoj grupi zrenja po prinosu. Kod proizvođača koji su ga imali širom Srbije je pokazao da ima potencijal za dobar prinos, a da može uvek da se skine na vreme i omogući pravovremenu jesenju obradu zemljišta

Proizvođač

Lokacija

Prinos (t/ha)

PSSS Novi Sad

Vajska

4,9

PG Branimir Brkić

Golubinci

4,3

PG Janko Lenjik

Stara Pazova

4,3

Dunav Soja

Lugovo

4,2

Sremac Produkt ZZ

Šid

4,1

Ajduk Agrar

Despotovo

3,9

Katić Agrar

Stapar

3,8

PSSS Vrbas

Zmajevo

3,6

PSSS Sombor

Karavukovo

3,6

 

NS VALIDUS – PRINOS ZA POBEDU

NS Validus, nova sorta, selekcija Naučnog Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad. Srednje kasna grupa zrenja koja je legitimni naslednik dobro poznate sorte Rubin. Ova sorta je selekcionisana da pomeri granice prinosa, i to je potvrdila 2023. godine, jer NS Validus kombinuje izuzetno visoke prinose sa dobrom adaptibilnosti na različite uslove proizvodnje. Ima jako veliki potencijal za prinos jer formira veliki broj mahuna po spratu, a često se dešava da ima po 4 zrna u mahuni kada su optimalni uslovi. Prvi sprat mahuna formira dosta visoko (oko 14-15 cm), što omogućava lako kombajniranje bez gubitaka. Ujednačeno zrenje kompletne biljke je dobra karakteristika sorte NS Validus, pa iako je II grupa zrenja proizvođači neće imati problem u žetvi. Čvrsta stabljika koja se, naročito u prethodnoj godini pokazala jako tolerantna na poleganje je takođe prednost ove sorte. Apsolutni je pobednik ogleda u 2023. godini, a najbolje rezultate je ostvarila u PSSS Novi Sad, PSSS Sremska Mitrovica, kao i u ogledu “Dunav Soja” u Lugovu. Sve ovo ukazuje da je 2023. bila godina NS Validusa i da je sorta sa najvećim prinosom u ogledima.

Proizvođač

Lokacija

Prinos (t/ha)

Almex DOO

Bavanište

5,3

PSSS Novi Sad

Vajska

5,3

Dunav Soja

Lugovo

4,7

Agronom OZZ

Vajska

3,9

Jedinstvo DOO

Velika Greda

3,7

Farmpro ZZ

Mali Radinci

3,5

PSSS Vrbas

Zmajevo

3,5

PSSS Sremska Mitrovica

Čalma

3,5

 

ES ANIMATOR – ZA STABILAN ROD

Nova sorta francuske kompanije Lidea koja se kod nas na tržištu pokazala da poseduje odličnu selekcioni materijal. ES Animator je jedna iz te selekcije, a spada u 0 grupu zrenja, i nudi stabilne prinose, a karakteriše je brz početni porast i rano cvetanje. Sve pobrojano čine sortu ES Animator jako stabilnom sortom na svim terenima. Pored toga izražena tolerantnost na pucanje mahuna će pomoći da se sigurno sav rod skine i da nema gubitaka. Kao dobra karakteristika je takođe krupno zrno. Ova sorta često ima masu 1000 zrna preko 215 g, što je takođe jedan od faktora stabilnog prinosa. Jedna je od sorti sa najvišim sadržajem proteina kod nas na tržištu. U 2023. godini je na svim lokalitetima opravdala očekivanja proizvođača kod kojih je bila na parcelama.

Proizvođač

Lokacija

Prinos (t/ha)

PSSS Novi Sad

Vajska

4,6

Almex DOO

Bavanište

4,2

Ajduk Agrar

Despotovo

4,1

Dunav Soja

Lugovo

3,9

Agrodinamika

Sirig

3,4

PSSS Vrbas

Zmajevo

3,4