Agromarket Bosna i Hercegovina

Agromarket Bosna i Hercegovina

Preduzeće Agromarket BiH sa svoja tri distributivna centra u Bijeljini, Laktašima i Sarajevu iz godine u godinu postaje sve značajniji učesnik poljoprivrednih tržišta Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske. Osnovna delatnost preduzeća je trgovina repromaterijalima za poljoprivredu (seme, pesticidi, mineralna hraniva), baštenskog i alatnog programa, poljoprivrednih alata i mašina. Dugoročni cilj firme je zauzimanje visokog udela na tržištu po uzoru na osnivačku firmu Agromarket.

Osnivanje preduzeća je bilo inicirano željom kompanije da proširi svoje poslovanje na poljoprivredno tržište okolnih zemalja, a dobre veze sa područjem Bosne i Hercegovine upravo su omogućile početak, a zatim i kvalitetan odgovor prohtevima sve zahtevnijeg tržišta. Konkurentsku prednost omogućuje i višegodišnje praćenje i poznavanje tržišta pre svega dominantnih kupaca - poljoprivrednih apoteka u BiH. Zbog veličine teritorije klijente servisiraju tri distributivna centra, koji su pokriveni i stručnim kadrom ali i kvalitetnom logistikom. Pojačan rad sa krajnjim korisnicima direktno na terenu je koncept koji je primenjen na području BiH, a po ugledu na ono kako se radi u Srbiji, i koji je izdvojio Agromarket BIH u odnosu na ostale kompanije.

U cilju približavanja kupcima i predstavljanja celokupnog portfolia, u prvih nekoliko godina funkcionisanja, održavani su, naizmenično u Bijeljini i Banja Luci, kućni sajmovi, takođe po ugledu na skupove u Kragujevcu. Ova novina na tržištu BiH se pokazala kao odličan potez kojim je praktično otpočinjala sezona trgovanja. Od 2015., kućni tzv. EXPO sajam je preseljen u Beograd, što je omogućilo i bolje predstavljanje kompletnog proizvodnog porfolija, kao i brojnije kontakte sa saradnicima matične kompanije. O tome govori podatak da poseta sajmu raste iz godine u godinu I da je dostigla brojku od preko 350 poslovnih partnera.

Agromarket BiH svoj uspeh gradi na najširem asortimanu roba usmerenih na tržište poljoprivrednog i baštenskog programa. Pored širine prodajnog portfolija, snagu firme čini i kvalitetna logistika primerena zahtevima kupaca/tržišta i nemerljivi ljudski resursi.