Agromarket Bosna i Hercegovina

Agromarket BiH je podeljen na radne jedinice DC Laktaši, DC Bijeljina i DC Sarajevo.

DC Laktaši

Klašnice bb
78250 Laktaši

Telefon: +387 51 535 705

Bojan Krunić
rukovodilac DC Banja Luka

Mob. tel: +387 65 713 435

Dragan Ćurković
menadžer prodaje semena

Mob. tel: +387 65 938150

Maja Mirković
menadžer prodaje

Mob. tel: +387 65 146 875

Dragiša Barać
menadžer prodaje garden programa

Mob. tel: +387 65 671 626

Kristijan Veber
menadžer prodaje

Mob. tel: +387 66 001 352

Miloš Todorović
menadžer prodaje

Mob. tel: +387 65 84 32 44

Aleksandar Lukić
menadžer prodaje

Mob. tel: +387 66/900-778

Boris Čavka
serviser

Mob. tel: +387 66 802 509

DC Bijeljina

Pavlovića put bb
76300 Bijeljina

Telefon: +387 55 355 231

Milenko Krsmanović
direktor Agromarket BIH

Mob. tel: +387 65 643 466

Zoran Hamzić
menadžer prodaje semena

Mob. tel: +387 65 823 046

Mladen Bijelić
menadžer prodaje pesticidi

Mob. tel: +387 66 365 978

Jovo Vujević
menadžer prodaje za pesticide

Mob. tel: +387 65 189 104

Milan Banjac
menadžer prodaje za garden

Mob. tel: +387 65 055 774

Pero Ristić
serviser

Mob. tel: +387 55 355 231

Perica Sajilović

Mob. tel: +387 65 841 388

DC Sarajevo

Bosanski put bb
71380 Ilijaš,Kanton Sarajevo

Mob. tel: +387 33 40 74 80

Mirza Babić
rukovodilac DC Sarajevo

Telefon: +387 33 407 480

Mob. tel: +387 65 623 413

Mario Rajič
menadžer prodaje

Mob. tel: +387 66 289 439

Samir Čobo
menadžer prodaje na terenu

Mob. tel: +387 66/286-792

Mevsud Gazibara
menadžer prodaje za garden program

Mob. tel: +387 66707667

Danijela Đurđić
menadžer prodaje za deskom

Telefon: 033 407 481

Samira Smajlović
menadžer prodaje za deskom

Telefon: 033 407 483

Sead Zec
serviser

Telefon: 033 407 484