Agromarket Bosna i Hercegovina

Agromarket BiH je podeljen na radne jedinice DC Laktaši, DC Bijeljina i DC Sarajevo.

DC Laktaši

Aleksandrovačka petlja bb
Aleksandrovac- Laktaši

Telefon: +387 51 535 705

Miloš Todorović
pesticidi i registracije

Mob. tel: +387 65/843-244

Bojan Krunić
rukovodilac DC Laktaši

Mob. tel: +387 65 713 435

Maja Mirković
menadžer prodaje

Mob. tel: +387 65 146 875

Dragiša Barać
menadžer prodaje garden programa

Mob. tel: +387 65 671 626

Kristijan Veber
menadžer prodaje

Mob. tel: +387 66 001 352

Aleksandar Lukić
menadžer prodaje

Mob. tel: +387 66/900-778

Aleksandar Grahovac
Ishrana bilja

Mob. tel: +387 65/693-501

Boris Čavka
serviser

Mob. tel: +387 66 802 509

DC Bijeljina

Pavlovića put bb
76300 Bijeljina

Telefon: +387 55 355 231

Jovo Vujević
rukovodilac Stručne službe za pesticide, đubriva i seme za teritoriju BiH

Mob. tel: +387 65/189-104

Slobodan Krsmanović
koordinator za ishranu biljaka i nabavku

Mob. tel: +387 65/242-579

Milenko Krsmanović
direktor Agromarket BIH

Mob. tel: +387 65 643 466

Zoran Hamzić
menadžer prodaje semena

Mob. tel: +387 65 823 046

Mladen Bijelić
menadžer prodaje pesticidi

Mob. tel: +387 66 365 978

Milan Banjac
menadžer prodaje za garden

Mob. tel: +387 65 055 774

Pero Ristić
serviser

Mob. tel: +387 55 355 231

DC Sarajevo

Bosanski put bb
71380 Ilijaš,Kanton Sarajevo

Mob. tel: +387 33 40 74 80

Omer Omerbegović
pesticidi i ishrana bilja

Mob. tel: +38765/768-967

Mirza Babić
rukovodilac DC Sarajevo

Telefon: +387 33 407 480

Mob. tel: +387 65 623 413

Mario Rajič
menadžer prodaje

Mob. tel: +387 66 289 439

Samir Čobo
menadžer prodaje na terenu

Mob. tel: +387 66/286-792

Mevsud Gazibara
menadžer prodaje za garden program

Mob. tel: +387 66707667

Danijela Đurđić
menadžer prodaje za deskom

Telefon: 033 407 481

Samira Smajlović
menadžer prodaje za deskom

Telefon: 033 407 483

Sead Zec
serviser

Telefon: 033 407 484

Marko Marjanović
Ishrana bilja

Mob. tel: +387 66/675-079