Aktuelni tretmani - Voćarstvo

AMINOMAX 80 - jedinstven na tržištu

AMINOMAX 80 - jedinstven na tržištu

U periodu vegetacije, intezivnog rasta i razvoja biljaka, na njih utiču različiti biotički i abiotički faktori. Biotički faktori se odnose na razne…
CAL-AMINO 15 - za uspešnu proizvodnju jabuke i kruške

CAL-AMINO 15 - za uspešnu proizvodnju jabuke i kruške

Svaka intenzivna proizvodnja nosi sa sobom brojne probleme i brige oko kvaliteta i kvantiteta. Jabuke i kruške ekstra kvaliteta moraju biti s izraženim…
Affinity plus – novo rešenje za desikaciju useva i voćnjak bez korova

Affinity plus – novo rešenje za desikaciju useva i voćnjak bez korova

Borba protiv korova je u intenzivnom uzgoju voća veoma važna mera. Korovi su direktni konkurenti voćkama za vodu i hranljive materije, pa mogu uticati…
Izbor preparata za stimulisanje fiziologije biljaka

Izbor preparata za stimulisanje fiziologije biljaka

Cilj svake proizvodne sezone je obezbeđivanje visokog prinosa i kvalitetnih plodova. Postavlja se pitanje kako nadmašiti ranije prinose i odoleti…
Glavni adut na početku i na kraju proizvodne sezone

Glavni adut na početku i na kraju proizvodne sezone

Prvi korak sveke uspešne proizvodnje je dobra priprema zemljišta. Kako bi se nakon berbe a za narednu sezonu napravila dobra priprema za…
Ko je vaš pouzdan saveznik u proizvodnji?

Ko je vaš pouzdan saveznik u proizvodnji?

Poslednjih godina, došlo je  do promene klimatskih uslova. Pamtimo ih po izuzetno visokim temperaturama i sušnom periodu, što…
ZORVEC Vinabel- budućnost u suzbijanju plamenjače

ZORVEC Vinabel- budućnost u suzbijanju plamenjače

Kompanija Agromarket pored novih insekticida koji predstavljaju budućnost u zaštiti bilja, u svoj portfolio uvodi i fungicide najnovije generacije,…
EXIREL – neprobojna odbrana od štetnih insekata

EXIREL – neprobojna odbrana od štetnih insekata

U trenucima kada štetni insekti počinju da uzimaju maha i polako prete da će nam uništiti proizvodnju, proizvođačima je neophodno sredstvo,…
EXALT – jedno rešenje za sve probleme

EXALT – jedno rešenje za sve probleme

Iskustvo stručnjaka iz stručne službe za pesticide kompanije Agromarket, zasnovano na dugogodišnjoj praksi, daje nam mogućnost da predvidimo…
Biostimulativni folijarni tretman za voće i povrće

Biostimulativni folijarni tretman za voće i povrće

Biostimulativni folijarni tretman za voće U fazi cvetanja svih voćnih vrsta preporučuje se folijarni tretman na bazi algi, jer takva sredstva obezbeđuju…
Obezbedite kvalitet i čvrstoću plodova

Obezbedite kvalitet i čvrstoću plodova

FITOFERT MAGNI-CAL B  je folijarno đubrivo, na bazi sekundarnih nutrijenata kalcijuma i magnezijuma, kao i sa povišenim sadržajem bora.…
Zaštita jabuke od jabukinog smotavca- Delegate 250 WG

Zaštita jabuke od jabukinog smotavca- Delegate 250 WG

Jabukin smotavac (Cydia pomonella) predstavlja ekonomski najznačajniju štetočinu sa kojom se proizvođači jabuke suočavaju u toku proizvodnje.…
Zaštita koštičavog voća od monilioze cveta

Zaštita koštičavog voća od monilioze cveta

Problematika oboljenja i štetočina koštičavog voća je raznolika i uglavnom je vezana i karakteristična za pojedinu vrstu. Međutim postoji…
Zaštita jabuke od Venturia inaequalis

Zaštita jabuke od Venturia inaequalis

Jedna od prioritetnih stvari u procesu proizvodnje jabuke, svakako je zaštita jabuke od ekonomski najznačajnijih patogena i štetočina.…
Zaštita od ekonomski najznačajnijih vaši

Zaštita od ekonomski najznačajnijih vaši

CLOSER 120 SC - INSEKTICID NOVE GENERACIJE Štetočine jabuke i ostalog voća, koje spadaju u grupu lisnih i štitastih vaši (familija…