Aktuelni tretmani - Voćarstvo

ZORVEC Vinabel- budućnost u suzbijanju plamenjače

ZORVEC Vinabel- budućnost u suzbijanju plamenjače

Kompanija Agromarket pored novih insekticida koji predstavljaju budućnost u zaštiti bilja, u svoj portfolio uvodi i fungicide najnovije generacije,…
EXIREL – neprobojna odbrana od štetnih insekata

EXIREL – neprobojna odbrana od štetnih insekata

U trenucima kada štetni insekti počinju da uzimaju maha i polako prete da će nam uništiti proizvodnju, proizvođačima je neophodno sredstvo,…
EXALT – jedno rešenje za sve probleme

EXALT – jedno rešenje za sve probleme

Iskustvo stručnjaka iz stručne službe za pesticide kompanije Agromarket, zasnovano na dugogodišnjoj praksi, daje nam mogućnost da predvidimo…
Biostimulativni folijarni tretman za voće i povrće

Biostimulativni folijarni tretman za voće i povrće

Biostimulativni folijarni tretman za voće U fazi cvetanja svih voćnih vrsta preporučuje se folijarni tretman na bazi algi, jer takva sredstva obezbeđuju…
MAGNI-CAL B - Za bolji kvalitet plodova

MAGNI-CAL B - Za bolji kvalitet plodova

FITOFERT MAGNI-CAL B  je novi folijarni proizvod, na bazi sekundarnih nutrijenata kalcijuma i magnezijuma, kao i sa povišenim sadržajem bora.…
Zaštita jabuke od jabukinog smotavca- Delegate 250 WG

Zaštita jabuke od jabukinog smotavca- Delegate 250 WG

Jabukin smotavac (Cydia pomonella) predstavlja ekonomski najznačajniju štetočinu sa kojom se proizvođači jabuke suočavaju u toku proizvodnje.…
Zaštita koštičavog voća od monilioze cveta

Zaštita koštičavog voća od monilioze cveta

Problematika oboljenja i štetočina koštičavog voća je raznolika i uglavnom je vezana i karakteristična za pojedinu vrstu. Međutim postoji…
Zaštita jabuke od Venturia inaequalis

Zaštita jabuke od Venturia inaequalis

Jedna od prioritetnih stvari u procesu proizvodnje jabuke, svakako je zaštita jabuke od ekonomski najznačajnijih patogena i štetočina.…
Zaštita od ekonomski najznačajnijih vaši

Zaštita od ekonomski najznačajnijih vaši

CLOSER 120 SC - INSEKTICID NOVE GENERACIJE Štetočine jabuke i ostalog voća, koje spadaju u grupu lisnih i štitastih vaši (familija…