Agromarket Centrala

Centrala kompanije Agromarket se nalazi u Kragujevcu.

AGM Centrala

Kraljevačkog bataljona 235/2
34000 Kragujevac

Miroljub Bugarčić
Direktor nabavke i investicija Agromarket Grupe

Nemanja Kumburović
Direktor finansijskih poslova

Novak Filipović
Komercijalni direktor

Dragan Dragićević
Direktor sektora garden

Momčilo Pejović
Direktor Marketinga pesticida, đubriva i semena

Miloš Milošević
Direktor logistike

Svetlana Petrović
Direktor sektora pesticidi

Mladen Tatić
Direktor sektora semena

Vesna Urošević
Direktor sektora razvoj

Dragan Simović
Šef službe za IT

Miloš Srećković
Šef službe postprodaje

Duško Simić
Šef servisne mreže