Agromarket - Crna Gora

Agromarket - Crna Gora

 

Agromarket kao jedan od najvećih snabdevača u poljoprivredi i garden sektoru u Srbiji, a s željom da to prenese i na okolna tržišta, pokrenuo je 2006. godine zavisno preduzeće u Crnoj Gori. Centrala firme kao i distibutivni centar prvih nekoliko godina nalazio se u Podgorici, a 2016. je preseljen u Danilovgrad.

Preduzeće Agromarket CG je privatno preduzeće čija je osnovna delatnost trgovina repromaterijalima za poljoprivredu (seme, pesticidi, mineralna hraniva), baštenskog i alatnog programa, poljoprivrednih alata i mašina. Noseći biznis je promet pesticida na veliko snabdevanjem poddistributera, maloprodajnih objekata i poljoprivrednih kombinata i proizvođača na teritoriji Crne Gore.

Kao deo Agromarket Grupe preduzeće Agromarket CG svoj uspeh gradi na kvalitetnom asortimanu roba usmerenih na tržište poljoprivrednog i baštenskog programa Crne Gore. Pored širine prodajnog portfolia, snagu firme čini i kvalitetna logistika, ali i stručni saradnici iz agro i garden sektora koji se trude da direktno na terenu prenesu znanje do krajnjih korisnika.

Kako bi se kvalitetnije predstavio svojim kupcima, Agromarket CG je prvih godina organizovao „Agromarket Kućni sajam“ na kome je predstavljan celokupan portfolio, a poslednje tri godine kupci iz Crne Gore dolaze u Beograd na centalnu sajamsku manifestaciju, EXPO. 

Dalji razvoj Agromarket CG temelji se u agro sektoru na jačanju stručnog rada na samom terenu, pre svega u domenu kvalitetne ishrane gajenog bilja proizvodima brenda FitoFert, kao i merama hemisjke zaštite bilja pesticidima multinacionalnih kompanija, poboljšanjem logistike i proširenju portfolia za sve zahtevnije tržište ne samo Crne Gore već i susednih područja. Istovremeno, garden sektor svojom širokom ponudom uzima sve značajnije mesto na tržištu.