Fabrika pesticida Bački Petrovac

U okviru kompanije Agromarket, od 2015. godine, radi i Fabrika za proizvodnju i formulisanje sredstava za zaštitu bilja u Bačkom Petrovcu. Ova fabrika ispunjava sve preduslove da uz snažnu pomoć i podršku matične kompanije izbije u sam vrh domaćih proizvođača pesticida.

Proizvodnja je koncipirana prema najnovijim standardima Evropske Unije na najsavremenijoj opremi, čime se obezbeđuje maksimalna zaštita čoveka i njegove okoline.

Agromarket DOO od 2022. godine ima sertifikovan sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2015. Sertifikaciju je izvršila sertifikaciona kuća SGS, Beograd.

 

Politika kvaliteta 

Politiku kvaliteta pogledajte OVDE.

Sertifikat ISO 9001 sistema kvaliteta

Više pročitajte OVDE.

Validnost ovog sertifikata može proveriti klikom na LINK. 

 

SLUŽBA KONTROLE KVALITETA

Službu kontrole kvaliteta u okviru proizvodnog pogona Fabrike za proizvodnju i formulisanje sredstava za zaštitu bilja u Bačkom Petrovcu čini Odeljenje kontrole kvaliteta i Agromarket laboratorija.

 

AGROMARKET LABORATORIJA

Agromarket laboratorija vrši fizičko-hemijska ispitivanja formulacija pesticida, tehničkih aktivnih materija i uzorkovanjem u skladu sa pravilnikom o metodama za ispitivanje sredstava za zaštitu bilja. 

Agromarket laboratorija je 2018. godine uvela sistem kvaliteta ispitivanja i uzorkovanja sredstava za zaštitu bilja u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025. 

 

Sertifikat o akreditaciji

Pogledajte Sertifikat o akreditaciji.

 

Izjava o politici kvaliteta Agromarket laboratorije

Izjavu o politici kvaliteta Agromarket laboratorije pročitajte OVDE.

 

Obim akreditacije Agromarket laboratorije može da se pogleda na sajtu ATS-a http://www.registar.ats.rs/ broj 01-476.

 

Pravilnik odlučivanja pogledajte OVDE

Politika o nepristrasnosti i poverljivosti dostupna je na linku OVDE

Deklaraciju o kvalitetu pogledajte OVDE.

 

Kontakt: 

Goran Bogojević, dipl. inž. tehnologije, Tehnički rukovodilac laboratorije

063/626-428

goran.bogojevic@agromarket.rs 

 

Daniela Cinkocki, dipl. hemičar, Rukovodilac za kvalitet

069/507-54-36

daniela.cinkocki@agromarket.rs