Fabrika pesticida Bački Petrovac

U okviru kompanije Agromarket, od 2015. godine, radi i Fabrika za proizvodnju i formulisanje sredstava za zaštitu bilja u Bačkom Petrovcu. Ova fabrika ispunjava sve preduslove da uz snažnu pomoć i podršku matične kompanije izbije u sam vrh domaćih proizvođača pesticida.

Proizvodnja je koncipirana prema najnovijim standardima Evropske Unije na najsavremenijoj opremi, čime se obezbeđuje maksimalna zaštita čoveka i njegove okoline.

Agromarket DOO od 2022. godine ima sertifikovan sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2015. Sertifikaciju je izvršila sertifikaciona kuća SGS, Beograd.

 

Politika kvaliteta 

Politiku kvaliteta pogledajte OVDE.

Sertifikat ISO 9001 sistema kvaliteta

Više pročitajte OVDE.

 

SLUŽBA KONTROLE KVALITETA

Službu kontrole kvaliteta u okviru proizvodnog pogona Fabrike za proizvodnju i formulisanje sredstava za zaštitu bilja u Bačkom Petrovcu čini Odeljenje kontrole kvaliteta i Agromarket laboratorija.

 

AGROMARKET LABORATORIJA

Agromarket laboratorija vrši fizičko-hemijska ispitivanja formulacija pesticida, tehničkih aktivnih materija i uzorkovanjem u skladu sa pravilnikom o metodama za ispitivanje sredstava za zaštitu bilja. 

Agromarket laboratorija je 2018. godine uvela sistem kvaliteta ispitivanja i uzorkovanja sredstava za zaštitu bilja u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025. 

 

Sertifikat o akreditaciji

Pogledajte Sertifikat o akreditaciji.

 

Izjava o politici kvaliteta Agromarket laboratorije

Izjavu o politici kvaliteta Agromarket laboratorije pročitajte OVDE.

 

Obim akreditacije Agromarket laboratorije može da se pogleda na sajtu ATS-a http://www.registar.ats.rs/ broj 01-476.

 

Pravilnik odlučivanja pogledajte OVDE

Politika o nepristrasnosti i poverljivosti dostupna je na linku OVDE

Deklaraciju o kvalitetu pogledajte OVDE.

 

Kontakt: 

Goran Bogojević, dipl. inž. tehnologije, Tehnički rukovodilac laboratorije

063/626-428

goran.bogojevic@agromarket.rs 

 

Daniela Cinkocki, dipl. hemičar, Rukovodilac za kvalitet

069/507-54-36

daniela.cinkocki@agromarket.rs