Aktuelni tretmani - Ratarstvo

Moćno rešenje protiv Fusariuma i ostalih bolesti pšenice

Moćno rešenje protiv Fusariuma i ostalih bolesti pšenice

Prisustvo kišnih kapi ili rose na klasu u vreme cvetanja pšenice dovodi do zaraze sa gljivama iz roda Fusarium. Gljive iz ovog roda su fakultativni…
Kako povećati prinos suncokreta?

Kako povećati prinos suncokreta?

Suncokret (Helianthus annuus) se ubraja u jednu od najznačajnijih uljanih kultura na svetu koji se gaji na približno 27 miliona hektara. Koristi se…
Rešenje za korove u soji razvijeno prema potrebama proizvođača - Ikarus duo

Rešenje za korove u soji razvijeno prema potrebama proizvođača - Ikarus duo

Kako bismo našim proizvođačima olakšali primenu, a u isto vreme obezbedili visoku efikasnost zaštite od korova u soji pripremili…
Da nemate brige sa korovima u kukuruzu, birajte proverene herbicide

Da nemate brige sa korovima u kukuruzu, birajte proverene herbicide

U gajenju kukuruza najvažnije pravilo je ukloniti svu konkurenciju za vodom i hranom tj. isključiti konkurenciju korova kukuruzu u početnom porastu.…
ZA SOJU BEZ AMBROZIJE

ZA SOJU BEZ AMBROZIJE

Kada proizvodimo soju i uspemo da savladamo ambroziju, možemo reći da je zaštita od korova u soji uspela. Uspešna zaštita od korava…
Za prinos bez granica - spremni za budućnost

Za prinos bez granica - spremni za budućnost

U prethodne tri godine površine pod strnim žitima se konstantno povećavaju. Ove 2023. godine imali smo smo najveće posejane površine…
DNK visokih prinosa uljane repice

DNK visokih prinosa uljane repice

Svake godine uljana repica zauzima sve značajnije površine u Srbiji i postaje značajna u našoj poljoprivredi. Pre svega ova ozima kultura…
Kako da profesionalno suzbijete korove u kukuruzu

Kako da profesionalno suzbijete korove u kukuruzu

Kukuruz je izuzetno osetljiv na prisustvo korova koji direktno mogu ugroziti prinos i povećati troškove proizvodnje. Odabirom najboljeg rešenja…
Kompletno rešenje za korove u kukuruzu

Kompletno rešenje za korove u kukuruzu

Šta je razlog zašto profesionalni proizvođači, iz godine u godinu, biraju kombinaciju Mezatron i Rinico ? Jer je to izbor koji…
Rešenje za čistu njivu

Rešenje za čistu njivu

Visok prinos kukuruza u velikoj meri zavisi od herbicidne tehnologije. Kukuruz je u početnom porastu osetljiv na prisustvo korova koji direktno mogu…
Force 1,5 G- šampion u zaštiti od zemljišnih štetočina u ratarskim i povrtarskim usevima

Force 1,5 G- šampion u zaštiti od zemljišnih štetočina u ratarskim i povrtarskim usevima

Force insekticid je jedini pravi odgovor na pitanje “Kako suzbiti žičare?” Žičari (Elateridae) su najznačajnije zemljišne štetočine…
Osigurajte čist usev kukuruza u startu

Osigurajte čist usev kukuruza u startu

Kada je u pitanju zaštita kukuruza od korova, proizvođači svake godine imaju istu dilemu- kada zaštititi kukuruz od korova i koji preparat…
Za zdrav usev i dobar rod pšenice

Za zdrav usev i dobar rod pšenice

Bolesti pšenice su izazov sa kojim sa proizvođači suočavaju svake sezone. Zaštita pšenice od korova i bolesti je izuzetno važna…
Izaberi dobitnu kombinaciju za prvi tretman u strnim žitima

Izaberi dobitnu kombinaciju za prvi tretman u strnim žitima

Da bi se ostvarili zadovoljavajući prinosi u strnim žitima podjednako su važni herbicidni i fungicidni tretmani, ali i folijarni tretman preparatima…
Hoćete da suzbijete muhar i divlji sirak u usevu kukuruza, a mislite da je jedan preparat malo

Hoćete da suzbijete muhar i divlji sirak u usevu kukuruza, a mislite da je jedan preparat malo

Za suzbijanje muhara i divljeg sirka, ali i drugih uskolisnih korova u kukuruzu, kompanija Agromarket ima u ponudi selektivni sistemični translokacioni…
Tim za visoke prinose soje

Tim za visoke prinose soje

Proizvodite soju i korovi su vam svake godine novi izazov? Kompanija Agromarket Vam nudi kompletna, proverena i sigurna rešenja protiv…
Prava kombinacija za usev suncokreta

Prava kombinacija za usev suncokreta

Postizanje visokih i stabilnih prinosa u svim kulturama, pa tako i u suncokretu treba da omogući proizvođaču povratak uloženih sredstava i dobru zaradu.…
Očisti usev soje od svih najvažnijih korova

Očisti usev soje od svih najvažnijih korova

Složićemo se da su se pojedini korovi ranije suzbijali određenim herbicidima, a posle izvesnog vremenskog perioda primene ti isti herbicidi na njih…
Preporuka ratarima za suzbijanje divljeg ovsa, odnosno uskolisnih korova u pšenici

Preporuka ratarima za suzbijanje divljeg ovsa, odnosno uskolisnih korova u pšenici

Sve veći problem u usevu pšenice predstavljaju uskolisni korovi, naročito divlji ovas iliti avena fatua. Divlji ovas, u povoljnim uslovima, formira…
Kako najbolje da uradite prvi tretman u usevu pšenice

Kako najbolje da uradite prvi tretman u usevu pšenice

Da bi se ostvarili zadovoljavajući prinosi u strnim žitima podjednako su važni herbicidni i fungicidni tretmani, ali i folijarni tretman preparatima…
Kletox Extra- zaštita za extra prinose!

Kletox Extra- zaštita za extra prinose!

Rezistentnost korova prema pojedinim herbicidima predstavlja veoma ozbiljnu pretnju u zaštiti od korova u nekim kulturama. Smatra se da je korov…
Osloni se na pouzdan herbicid

Osloni se na pouzdan herbicid

Paleta kompanije Agromarket je izuzetno bogata kada je u pitanju suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima i u kukuruzu. Izbor preparata…
Izaberite najbolje herbicide za vaš kukuruz

Izaberite najbolje herbicide za vaš kukuruz

Suzbijanje korova u kukuruzu je veoma važno uraditi na vreme. Preparata ima dosta, a njihovo vreme primene je različito- od primene posle setve, a pre…
Jer je svako zrno soje i suncokreta vredno

Jer je svako zrno soje i suncokreta vredno

Borba protiv korova u soji i suncokretu je najveći izazov za proizvođače. Veoma uporni i otporni korovi kao što su ambrozija, pepeljuga, čičak…
Suzbijanje korova posle setve, a pre nicanja useva soje

Suzbijanje korova posle setve, a pre nicanja useva soje

MAX 51-MAXIMALNA ZAŠTITA ZA ČIST USEV SOJE Suzbijanje korova posle setve a pre nicanja korova je važan zadatak za sve proizvođače, a rezistentnost…
Suzbijanje korova posle setve, a pre nicanja u usevu kukuruza i suncokreta

Suzbijanje korova posle setve, a pre nicanja u usevu kukuruza i suncokreta

Proizvođači kukuruza svake godine imaju istu dilemu- kako pravilno zaštititi kukuruz od korova i koji preparat primeniti. Jedna od dilema…
CIKADE- nova, ozbiljna pretnja usevima pšenice

CIKADE- nova, ozbiljna pretnja usevima pšenice

Proizvođači pšenice svake godine sreću se sa nekim novim rizicima u proizvodnji koji neretko mogu da rezultiraju i niskim prinosima. Potrebno…
Novo rešenje za suzbijanje bolesti u strnim žitima

Novo rešenje za suzbijanje bolesti u strnim žitima

Uskoro cete biti preusmereni na stranicu OLIMP // Svaka nova sezona nam pokazuje koliko je tretman fungicidom u pšenici značajna mera. Bitna…