Aktuelni tretmani - Ratarstvo

REVYCARE® ZA SUZBIJANJE BOLESTI U PŠENICI I JEČMU

REVYCARE® ZA SUZBIJANJE BOLESTI U PŠENICI I JEČMU

Jedan od najvećih izazova sa kojima se proizvođači susreću u savremenoj proizvodnji pšenice i ječma jeste zaštita useva od bolesti.…
Za prinos bez granica - spremni za budućnost

Za prinos bez granica - spremni za budućnost

Odlični prinosi strnih žita prethodne dve godine, uticali su na to da se pšenica značajno vrati na naša polja. Sorte novije genetike…
DNK visokih prinosa uljane repice

DNK visokih prinosa uljane repice

Svake godine uljana repica zauzima sve značajnije površine u Srbiji i postaje značajna u našoj poljoprivredi. Pre svega ova ozima kultura…
Kako da profesionalno suzbijete korove u kukuruzu

Kako da profesionalno suzbijete korove u kukuruzu

Kukuruz je izuzetno osetljiv na prisustvo korova koji direktno mogu ugroziti prinos i povećati troškove proizvodnje. Odabirom najboljeg rešenja…
Kompletno rešenje za korove u kukuruzu

Kompletno rešenje za korove u kukuruzu

Poslednjih godina, često imamo slučaj da je nicanje kukuruza razvučeno, pa se i korovi pojavljuju kasnije, kada je kukuruz već u 5-6. listu. Tada…
Rešenje za čistu njivu

Rešenje za čistu njivu

Visok prinos kukuruza u velikoj meri zavisi od herbicidne tehnologije. Kukuruz je u početnom porastu osetljiv na prisustvo korova koji direktno mogu…
Force 1,5 G- šampion u zaštiti od zemljišnih štetočina u ratarskim i povrtarskim usevima

Force 1,5 G- šampion u zaštiti od zemljišnih štetočina u ratarskim i povrtarskim usevima

Force insekticid je jedini pravi odgovor na pitanje “Kako suzbiti žičare?” Žičari (Elateridae) su najznačajnije zemljišne štetočine…
Osigurajte čist usev kukuruza u startu

Osigurajte čist usev kukuruza u startu

Kada je u pitanju zaštita kukuruza od korova, proizvođači svake godine imaju istu dilemu- kada zaštititi kukuruz od korova i koji preparat…
Za zdrav usev i dobar rod pšenice

Za zdrav usev i dobar rod pšenice

Bolesti pšenice su izazov sa kojim sa proizvođači suočavaju svake sezone. Zaštita pšenice od korova i bolesti je izuzetno važna…
Izaberi dobitnu kombinaciju za prvi tretman u strnim žitima

Izaberi dobitnu kombinaciju za prvi tretman u strnim žitima

Da bi se ostvarili zadovoljavajući prinosi u strnim žitima podjednako su važni herbicidni i fungicidni tretmani, ali i folijarni tretman preparatima…
Za zdravo žito bez korova - PRIAXOR I BIATHLON

Za zdravo žito bez korova - PRIAXOR I BIATHLON

BIATHLON ® 4D - NOKAUT ZA KOROVE! BIATHLON ® 4D je najkompletniji herbicid za zaštitu svih žitarica. Idealan je partner proizvodima koji…
Hoćete da suzbijete muhar i divlji sirak u usevu kukuruza, a mislite da je jedan preparat malo

Hoćete da suzbijete muhar i divlji sirak u usevu kukuruza, a mislite da je jedan preparat malo

Za suzbijanje muhara i divljeg sirka, ali i drugih uskolisnih korova u kukuruzu, kompanija Agromarket ima u ponudi selektivni sistemični translokacioni…
Tim za visoke prinose soje

Tim za visoke prinose soje

Soja je najosetljivija na prisustvo korova u početnim fazama razvoja. Smatra se da ukoliko se parcele održe čistim u prvih 6 nedelja vegetacionog razvića,…
Prava kombinacija za usev suncokreta

Prava kombinacija za usev suncokreta

Postizanje visokih i stabilnih prinosa u svim kulturama, pa tako i u suncokretu treba da omogući proizvođaču povratak uloženih sredstava i dobru zaradu.…
Očisti usev soje od svih najvažnijih korova

Očisti usev soje od svih najvažnijih korova

Složićemo se da su se pojedini korovi ranije suzbijali određenim herbicidima, a posle izvesnog vremenskog perioda primene ti isti herbicidi na njih…
Preporuka ratarima za suzbijanje divljeg ovsa, odnosno uskolisnih korova u pšenici

Preporuka ratarima za suzbijanje divljeg ovsa, odnosno uskolisnih korova u pšenici

Sve veći problem u usevu pšenice predstavljaju uskolisni korovi, naročito divlji ovas iliti avena fatua. Divlji ovas, u povoljnim uslovima, formira…
Kako najbolje da uradite prvi tretman u usevu pšenice

Kako najbolje da uradite prvi tretman u usevu pšenice

Da bi se ostvarili zadovoljavajući prinosi u strnim žitima podjednako su važni herbicidni i fungicidni tretmani, ali i folijarni tretman preparatima…
Kletox Extra- zaštita za extra prinose!

Kletox Extra- zaštita za extra prinose!

Rezistentnost korova prema pojedinim herbicidima predstavlja veoma ozbiljnu pretnju u zaštiti od korova u nekim kulturama. Smatra se da je korov…
Osloni se na pouzdan herbicid

Osloni se na pouzdan herbicid

Paleta kompanije Agromarket je izuzetno bogata kada je u pitanju suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima i u kukuruzu. Izbor preparata…
Izaberite najbolje herbicide za vaš kukuruz

Izaberite najbolje herbicide za vaš kukuruz

Suzbijanje korova u kukuruzu je veoma važno uraditi na vreme. Preparata ima dosta, a njihovo vreme primene je različito- od primene posle setve, a pre…
Jer je svako zrno soje i suncokreta vredno

Jer je svako zrno soje i suncokreta vredno

Borba protiv korova je jedna od najvažnijih mera kojoj se treba posvetiti u svakoj ratarskoj proizvodnji. Kada je u pitanju zaštita soje i suncokreta…
Suzbijanje korova posle setve, a pre nicanja useva soje

Suzbijanje korova posle setve, a pre nicanja useva soje

MAX 51-MAXIMALNA ZAŠTITA ZA ČIST USEV SOJE Suzbijanje korova posle setve a pre nicanja korova je važan zadatak za sve proizvođače, a rezistentnost…
Suzbijanje korova posle setve, a pre nicanja u usevu kukuruza i suncokreta

Suzbijanje korova posle setve, a pre nicanja u usevu kukuruza i suncokreta

Proizvođači kukuruza svake godine imaju istu dilemu- kako pravilno zaštititi kukuruz od korova i koji preparat primeniti. Jedna od dilema…
CIKADE- nova, ozbiljna pretnja usevima pšenice

CIKADE- nova, ozbiljna pretnja usevima pšenice

Proizvođači pšenice svake godine sreću se sa nekim novim rizicima u proizvodnji koji neretko mogu da rezultiraju i niskim prinosima. Potrebno…
Novo rešenje za suzbijanje bolesti u strnim žitima

Novo rešenje za suzbijanje bolesti u strnim žitima

Svaka nova sezona nam pokazuje koliko je tretman fungicidom u pšenici značajna mera. Bitna činjenica jeste da ukoliko propustimo priliku da sačuvamo…