Aktuelni tretmani - Ratarstvo

SPEED FOR SEED - Tretman semena pšenice

SPEED FOR SEED - Tretman semena pšenice

SPEED FOR SEED - GRATIS TRETMAN SEMENA PŠENICE  Za brži rast biljaka Za predstojeću sezonu prodaje semenske pšenice, kompanija Agromarket…
Sobred, Sosthene, Izalco - pšenica za sve terene

Sobred, Sosthene, Izalco - pšenica za sve terene

SOBRED  Za prinos o kom se priča Sobred je srednja rana sorta sa klasom bez osja. Biljka je visoka oko 80cm. Ova veoma prinosna sorta pšenice…
Solindo i Foxyl

Solindo i Foxyl

SOLINDO I prinos i kvalitet  Solindo je rana sorta koja ima klas sa osjem. Može da se seje u periodu od oktobra do marta bez značajnijeg uticaja…
LG Zebra

LG Zebra

LG ZEBRA  Rekordni prinosi u Srbiji  LG Zebra je srednje rana sorta ozimog stočnog ječma. U pitanju je šestoredi ječam, srednje visine,…
Hibridi uljane repice- GENETIKA ZA REKORDE

Hibridi uljane repice- GENETIKA ZA REKORDE

LG ANNISTON - SIGURNO DA SIGURNIJE NE MOŽE! LG Anniston je srednje rani hibrid sa optimalnom gustinom setve 49-51 zrna po m². Glavne karakteristike…
Značaj tretiranja žita početkom cvetanja

Značaj tretiranja žita početkom cvetanja

Kao što je poljoprivredna praksa pokazala, neadekvatna zaštita strnih žita od bolesti može dosta da doprinese smanjenju prinosa. Svaka…
Folijarna prihrana suncokreta i soje

Folijarna prihrana suncokreta i soje

SUNCOKRET U herbicidnom tretmanu, pred butonizaciju, preporuka naših stručnjaka za ishranu bilja je upotreba folijarnih đubriva Fitofert Speed…
Hoćete da suzbijete muhar i divlji sirak, a mislite da je malo jedan preparat?

Hoćete da suzbijete muhar i divlji sirak, a mislite da je malo jedan preparat?

Za suzbijanje muhara i divljeg sirka, ali i drugih uskolisnih korova u kukuruzu, kompanija Agromarket ima u ponudi selektivni sistemični translokacioni…
Tim za visoke prinose soje

Tim za visoke prinose soje

Soja je najosetljivija na prisustvo korova u početnim fazama razvoja. Smatra se da ukoliko se parcele održe čistim u prvih 6 nedelja vegetacionog razvića,…
Prava kombinacija za usev suncokreta

Prava kombinacija za usev suncokreta

Postizanje visokih i stabilnih prinosa u svim kulturama, pa tako i u suncokretu treba da omogući proizvođaču povratak uloženih sredstava i dobru zaradu.…
Kako pravilno prihraniti kukuruz?

Kako pravilno prihraniti kukuruz?

Uz preparate za suzbijanje korova i zaštitu od prouzrokovača bolesti kukuruza, preporuka naših stručnjaka je upotreba folijarnog đubriva…
Folijarna prihrana uljanih kultura

Folijarna prihrana uljanih kultura

SUNCOKRET Uz preparate za suzbijanje korova i zaštitu od prouzrokovača bolesti suncokreta, preporuka naših stručnjaka je upotreba preparata…
Gea - jedinstveno rešenje za najvažnije korove u soji

Gea - jedinstveno rešenje za najvažnije korove u soji

Složićemo se da su se pojedini korovi ranije suzbijali određenim herbicidima, a posle izvesnog vremenskog perioda primene ti isti herbicidi na njih…
Adekvatna prihrana žitarica folijarnim đubrivom

Adekvatna prihrana žitarica folijarnim đubrivom

Stanje useva pšenice na poljima se polako poboljšava, ali će pretrpljeni stresni period značajno uticati na njen dalji rast i razvoj.…
Folijarno prihranjivanje ratarskih useva

Folijarno prihranjivanje ratarskih useva

Folijarno prihranjivanje ratarskih useva je mera koja se čvrsto ustaljuje među redovne agrotehničke mere. Usled velikih kolebanja klimatskih parametara…
Preporuka ratarima za suzbijanje divljeg ovsa, odnosno uskolisnih korova u pšenici

Preporuka ratarima za suzbijanje divljeg ovsa, odnosno uskolisnih korova u pšenici

Sve veći problem u usevu pšenice predstavljaju uskolisni korovi, naročito divlji ovas. Divlji ovas, u povoljnim uslovima, formira i do 1500 semena…
Kako najbolje da uradite prvi tretman u usevima strnih žita

Kako najbolje da uradite prvi tretman u usevima strnih žita

Da bi se ostvarili zadovoljavajući prinosi u strnim žitima podjednako su važni herbicidni i fungicidni tretmani, ali i folijarni tretman preparatima…
Kletox Extra- zaštita za extra prinose!

Kletox Extra- zaštita za extra prinose!

Rezistentnost korova prema pojedinim herbicidima predstavlja veoma ozbiljnu pretnju u zaštiti od korova u nekim kulturama. Smatra se da je korov…
Mustang- sinonim za pouzdanost

Mustang- sinonim za pouzdanost

Paleta kompanije Agromarket je izuzetno bogata kada je u pitanju suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima i u kukuruzu. Izbor preparata…
Agromarket rešenja u zaštiti kukuruza od korova

Agromarket rešenja u zaštiti kukuruza od korova

Suzbijanje korova u kukuruzu je veoma važno uraditi na vreme. Preparata ima dosta, a njihovo vreme primene je različito- od primene posle setve, a pre…
Zaštita soje i suncokreta od korova

Zaštita soje i suncokreta od korova

Borba protiv korova je jedna od najvažnijih mera kojoj se treba posvetiti u svakoj ratarskoj proizvodnji. Kada je u pitanju zaštita soje i suncokreta…
Suzbijanje korova posle setve, a pre nicanja useva soje

Suzbijanje korova posle setve, a pre nicanja useva soje

MAX 51-MAXIMALNA ZAŠTITA ZA ČIST USEV SOJE   Rezistentnost korova na herbicide je pojava sa kojom se sve češće susrećemo. Poslednjih…
Suzbijanje korova posle setve, a pre nicanja u usevu kukuruza i suncokreta

Suzbijanje korova posle setve, a pre nicanja u usevu kukuruza i suncokreta

Proizvođači kukuruza svake godine imaju istu dilemu- kada zaštititi usev kukuruza i koji preparat primeniti. Jedna od dilema jeste da li parcele…
CIKADE- nova, ozbiljna pretnja usevima pšenice

CIKADE- nova, ozbiljna pretnja usevima pšenice

Proizvođači pšenice svake godine sreću se sa nekim novim rizicima u proizvodnji koji neretko mogu da rezultiraju i niskim prinosima. Potrebno…
Novo rešenje za suzbijanje bolesti u strnim žitima

Novo rešenje za suzbijanje bolesti u strnim žitima

Svaka nova sezona nam pokazuje koliko je tretman fungicidom značajna mera. Bitna činjenica jeste da ukoliko propustimo priliku da sačuvamo zdravim…
Suzbijanje bolesti  lista u usevima strnih žita

Suzbijanje bolesti lista u usevima strnih žita

Suzbijanje bolesti lista u usevima strnih žita od velike je važnosti ukoliko želimo da imamo dobar rod i kvalitet zrna. Da bi biljka pšenice…