Novo rešenje za suzbijanje bolesti u strnim žitima

Svaka nova sezona nam pokazuje koliko je tretman fungicidom u pšenici značajna mera. Bitna činjenica jeste da ukoliko propustimo priliku da sačuvamo zdravim list, ne možemo očekivati maksimum od investicije tretmana za klas.

Ako se pitate kako da proizvedete visok prinos i dobar kvalitet pšenice, odgovor je da morate negovati prvo zdrav list, a zatim i zdrav klas uz pomoć preparate kojima suzbijate bolesti i lista i klasa pšenice.

Kompanija Agromarket u ponudi ima NOVO rešenje za suzbijanje bolesti u strnim žitima- preparat Olimp, fungicid za pšenicu koji suzbija najznačajnije bolesti pšenice.

Preparat Olimp je na bazi aktivne materije protiokonazol (250 g/l) i odlikuje ga odlična efikasnost na sve ekonomski najznačajnije bolesti strnih žita: pepelnica pšenice (Erysiphe graminis), siva pegavosti lista i klasa pšenice (Septoria spp.), lisne rđe pšenice (Puccinia spp.), fuzarioza klasa pšenice (Fusarium spp.).

Olimp je odličan izbor kako u prvom tretmanu kada još uvek nismo sigurni šta će od bolesti dominirati, tako i za tretman protiv Fusariuma. Ukoliko se primenjuje za suzbijanje bolesti lista, preporuka je da se primeni u količini 0,4-0,6 l/ha. Ukoliko se primenjuje protiv Fusariuma, preporuka je da se primeni u količini 0,6-0,8 l/ha.

Stručna služba kompanije Agromarket uz preparat Olimp preporučuje dodavanje herbicida Lancelot super koji uspešno suzbija sve širokolisne korove u usevu strnih žita, i neki od insekticida- Cythrin 250 EC (200-250 ml/ha), Vantex 60 CS (70-100 ml/ha) ili Grom (0,4-0,5 l/ha) za suzbijanje vaši i cikada u strnim žitima. 

 

Pravovremena primena sredstava za zaštitu i ishranu bilja omogućiće zdrav i bogat rod, a time i šansu za bolje pozicioniranje na svetskom tržištu – jer svako zrno vredi!

Pozovi Agromarket stručnu službu za više informacija i saveta o primeni preparata.