Limacidi

Limacidi su hemijska sredstva – pesticidi za suzbijanje štetnih puževa.