Agromarket KS

Agromarket KS

 

U korak sa razvojem poslovnog prisustva , uz Agromarket BiH i CG, 2013. godine, osnovana je poslovna jedinica Agromarket KS. Sedište firme je u Prištini Gračanica, na izuzetno prometnoj magistrali Priština –Skoplje. Cilj osnivanja je utemeljenje snažnijeg prisustva i podizanje ponude kvalitetnih proizvoda.

U prvom periodu poslovanja fokus je bio na širenju prisustva garden proizvoda brenda Villager, formulacijama brenda FitoFert, pesticidima kompanije Bayer Crop Sciences, semenskim programom selekcionih kuća Instituta ZP i dr.

Odlični početni rezultati su ohrabrili da se upošljavanjem stručnjaka koji će direktno u kontaktu ne samo sa apotekarima, već sa krajnjim korisnicima, poljoprivrednim proizvođačima uspostavi kvalitet poslovanja sličan već postignutom nivou u svim ostalim članicama distributivne mreže kompanije. U delu garden sektora, pored terenskog rada i izuzetno velike ponude proizvoda, dodatna vrednost je obezbeđena post-prodajna podrška kroz servis u samom distributivniom centru. Kvalitetna logistika obezbeđuje da se roba do krajnjih korisnika na vreme dostavlja.

Naser Spahiu
direktor Agromarket Kosovo

Mob. tel: +383 49 733-814