SIGURAN TRILING ZA VISOKE PRINOSE ULJANE REPICE

Svake godine uljana repica zauzima sve značajnije površine u Srbiji i postaje značajna u našoj poljoprivredi.

Pre svega ova ozima kultura prinosima i stabilnim tržištem poslednjih godina osvaja površine kod poljoprivrednih proizvođača. Stabilni prinosi u sušnim godinama koje su sve češće, jedan su od glavnih razloga za širenje površina pod uljanom repicom. Mogućnost postrne setve, poštovanje plodoreda i blagovremene obrade posle skidanja useva su značajne prednosti ove biljne kulture.

Agromarket je zbog toga spremio u ponudi tri hibrida vrhunske genetike za sve proizvođače koji planiraju setvu uljane repice:

LG ANNISTON (srednje rani hibrid) daje stabilne rezultate dugi niz godina. Ovim hibridom postižete ublažavanje loših klimatskih uslova na prinos, zato što podnosi kasnije rokove setve i otporan je na TuYV virus. Brzi početni porast i veliki broj bočnih grana je ono što se najviše dopadne proizvođačima koji ga zaseju. Ujednačeno zrenje mahuna i cele biljke čini žetvu lakom i efikasnom.

PRINOSI:

Danijel Tešić 4403 kg/ha - Stari Žednik

Jovica Stojanović 5042 kg/ha - Smoljinac

 

ES CAPELLO (srednje rani hibrid) je noviji hibrid koja ubrzano osvaja tržište pre svega ostvarivanjem visokih prinosa. Jako dobro prezimljava i grana se uz brz porast u proleće. Ovaj hibrid na kvalitetnim zemljištima pokazuje vrhunske rezultate oko 5 t/ha, a na slabijim zemljištima se odlično prilagođava. Sorta je sve zastupljenija kako kod nas, tako i u celoj Evropi.

 

PRINOSI:

Milan Bulajić  4960 kg/ha - Bačka Palanka

Slavko Slavujević 4390 kg/ha - Šid

 

MEMORI CS (srednje rani hibrid) odlikuju ga odlični prinosi u različitim uslovima i različitim terenima. Veoma rano cveta i postiže stabilnost prinosa u uslovima sušnog proleća. Pogodan je za sve terene i proizvođači se nikad ne razočaraju u ovaj hibrid.

 

PRINOSI:

Ardeljan Peruce 5075 kg/ha – Vladimirovac

PIK Južni Banat 4200 kg/ha – Bela Crkva

 

Za više informacija kontaktirajte predstavnika stručne službe Agromarketa za vaš teren.

Pravovremena primena sredstava za zaštitu i ishranu bilja omogućiće zdrav i bogat rod, a time i šansu za bolje pozicioniranje na svetskom tržištu – jer svako zrno vredi!

Galeriju slika uljane repice pogledajte OVDE.