Hibridi uljane repice- GENETIKA ZA REKORDE

Hibridi uljane repice- GENETIKA ZA REKORDE

LG Anniston- Sigurno da sigurnije ne može!

Srednje rani hibrid

Optimalna gustina setve: 49-51 zrna po m²

 

Glavne karakteristike:

 • Intenzivan početni porast
 • Odlično prezimljavanje
 • Ujednačeno sazrevanje

 

3 genetske otpornosti:

 • Otpornost na pucanje mahuna
 • Otpornost na Phoma lingam (poseduje RLM 7 gen za pouzdanu zaštitu) i ono što je čini posebnom:
 • LG Anniston poseduje otpornost na TuYV virus (virus žutice repe) koji može da smanji prinos uljane repice i više od 20%!

 

Ostvareni prinosi:

4,98 t/ha Agro-Bojanić DOO, Vilovo

4,91 t/ha PG Hrvoje Dulić, Stari Žednik

4,80 t/ha PG Boban Gajić, Vladimirovac

 

ES Capello- Novi hibrid za rekorde

Rekordni prinosi u Evropi

Srednje rani hibrid

Optimalna gustina setve: 45-50 zrna/m²

 

Glavne karakteristike:

 • Hibrid nove generacije
 • Adaptabilnost na sve tipove zemljišta
 • Brz početni porast
 • Odličan potencijal grananja
 • Otpornost na niske temperature
 • Otpornost na Phoma lingam (poseduje RLM 7 gen)

 

Ostvaren prinos:

5,15 t/ha PSS Institut Tamiš doo, Pančevo

 

Memori CS- Uljana repica za pamćenje

Srednje rani hibrid

Optimalna gustina setve: 45-50 zrna/m²

 

Glavne karakteristike:

 • Robustan hibrid sa izraženim grananjem
 • Rano cvetanje
 • Dug period cvetanja (>20 dana)
 • Otpornost na niske temperature
 • Otpornost na Phoma lingam (poseduje RLM 3-7 gen)
 • Otpornost na pucanje mahuna

 

Ostvareni prinosi:

4,80 t/ha PG Ardeljan Peruce, Vladimirovac

4,38 t/ha PG Sreten Ivković, Novi Žednik