Fungicidi

Fungicidi su prvootkrivena hemijska jedinjenja koja je čovek koristio za zaštitu gajenih biljka od prouzrokovača bolesti. Od XVII veka kreće tzv. “neorganska era”, odnosno primena neorganskih jedinjenja (arsen, živin sublimat, bakar-sulfat…). Tokom XIX veka u upotrebu ulaze sumpor i bakar, a 1885. i pronalazak “Bordovske čorbe” predstavlja i početak industrijske proizvodnje fungicida. Četrdesetih godina XX veka počinje era organskih fungicida.

Jedinjenja koja služe zaštiti od prouzrokovača biljnih bolesti dele se na fungistatičke (zaustavljaju porast parazitne gljive) i fungicidne (uništavaju patogenu gljivicu). Prema načinu delovanja na patogene mogu biti preventivni (protektivni) koji suzbijaju patogena kad dospe na površinu biljke pre ostvarene infekcije, kurativni fungicidi koji suzbijaju patogene posle ostvarene infekcije i fugicidi sa rezidualnim delovanjem (post-infektivni i post-simptomski) – preventivni ili kurativni sa produženim delovanjem kao i eradikativnim delovanjem.

Prema pokretljivosti u biljci mogu biti kontaktni (nesistemični, površinski) – ne kreću se u biljci, zatim sistemici (translokacioni) – kreću se kroz biljku ascedentno i descedentno i lokal-sistemici (ograničeni sistemici) – kreću se kroz biljku ograničeno, samo oko mesta primene, najčešće u okviru lista pa se još označavaju i kao translaminarni. Prema mestu primene odnosno objektu koji se tretira mogu biti fungicidi za tretiranje semena i sadnog materijala, zatim za suzbijanje prouzrokovača bolesti u zemljištu (dezinfekcija) I oni koji imaju najširu primenu za tretiranje nadzemnih delova biljaka (folijarna primena).

U okviru grupe fungicida razvijene su u odnosu na patogena i podgrupe kao “baktericidi”, “algicidi”. Takođe, razvijaju se i podgrupe uske specijalizacije kao što su “botriticidi”, zatim fungicidi za tretiranje semena i rasada…

Osnova pravilne primene fungicida i uspešne zaštite je u preventivnim i pravovremenim tretmanima gajenog bilja, a u saglasju sa stručnjacima za zaštitu bilja.

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Ciram 800 g/kg

Formulacija: WG - vodorastvorljive granule

Proizvođač: 1 kg, 5 kg

detaljnije »

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Kaptan 500 g/kg

Formulacija: WP – kvašljivi prašak

Karenca: 21 dan

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Krezoksim – metil 500 g/l

Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

Karenca: 21 dan - jabuka; 35 dana - vinova loza

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: 200 g/kg Cu jona iz smeše bakar(II) sulfata pentahidrata i kalcijum hidroksida

Formulacija: WG-vodorastvorljive granule

Proizvođač: United Phosphorus Ltd

Karenca: 21 dan - stone sorte vinove loze; 28 - dana vinske sorte

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Kaptan 480 g/l

Formulacija: SC - koncentrovana suspenzija

Karenca: 21 dan - jabučasto i koštičavo voće, 35 - dana vinova loza

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Kaptan 800 g/kg

Formulacija: WG - vodorastvorljive granule

Proizvođač: Arysta LifeScience

Karenca: 21 dan - jabuka; 35 dana - vinova loza

detaljnije »

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Cimoksanil 500 g/kg

Formulacija: WP – kvašljivi prašak

Karenca: 14 dana

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Ciprodinil 750 g/kg

Formulacija: WG - vodorastvorljive granule

Karenca: 14 dana - višnja, trešnja; 28 dana - jabuka

detaljnije »

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Bakar (Cu) iz Bakar-oksihlorida 350 g/kg

Formulacija: WP – kvašljivi prašak

Proizvođač: Cinkarna

Karenca: OVP – jabučasto voće, breskva, nektarina, dunja, američka borovnica, orah, leska 21 dan – vinova loza, dunja (tretman u fazi 71-85 BBCH skale) 14 dana – krompir, hmelj 10 dana – paradajz industrijski 3 dana – paradajz koji se konzumira svež, porodica tikava sa jestivom korom, pasulj, grašak jagoda

detaljnije »

Klasa: Nesistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem

Aktivna materija: Ditianon 700 g/l

Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

Karenca: 35 dana - jabuka; OVP - breskva

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Folpet 800 g/kg

Formulacija: WG - vododisperzibilne granule

Karenca: jabuka – 21 dan; pšenica – 42 dana

detaljnije »

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Fosetil-Aluminijum 800 g/kg

Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

Karenca: 42 dana

detaljnije »

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Bakar hidroksid 368 g/l (240 g/l bakarnog jona iz bakar hidroksida).

Formulacija: SC - koncentrovana suspenzija

Karenca: 14 dana - paprika, šećerna repa; 28 dana - vinova loza; OVP - jabuka, breskva, trešnja, višnja, borovnica

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: 500 g/kg bakra (770 g/kg bakar-hidroksida)

Formulacija: WP-kvašljivi prašak

Proizvođač: Spiess Urania

Karenca: 7- krompir; 28 dana - vinova loza; OVP - jabuka, breskva, šećerna repa

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Fluazinam 500 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Karenca: 28 dana - vinova loza, jabuka

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Meptildinokap 350 g/l

Formulacija: EC – Koncentrat za emulziju

Proizvođač: Corteva Agriscience

Karenca: 21 dan - jabuka, vinova loza

detaljnije »

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Fluopiram 200 g/l + Tebukonazol 200 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Proizvođač: Bayer CropScience

Karenca: 7 dana - višnja; 14 dana - jabuka, vinova loza

detaljnije »

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Fluopiram 75 g/l + Spiroksamin 200 g/l

Formulacija: SE – suspoemulzija

Proizvođač: Bayer CropScience

Karenca: 35 dana

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Fluopiram 250 g/l + Trifloksistrobin 250 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Proizvođač: Bayer CropScience

Karenca: 3 dana - paradajz, krastavac, višnja i trešnja; 7 dana - malina, jagoda i borovnica

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Metkonazol 60 g/l

Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

Karenca: 35 dana

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Elementarni sumpor 800g/kg

Formulacija: WG- vodorastvorljive granule

Proizvođač: United Phosphorus

Karenca: 28 dana

detaljnije »

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Fosetil-aluminijum 500 g/kg + Folpet 250 g/kg

Formulacija: WG - vododisperzibilne granule

Proizvođač: Bayer CropScience

Karenca: 42 dana

detaljnije »

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Fludioksonil 200 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Karenca: 3 dana - jabuka; 7 dana - malina, borovnica

detaljnije »

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Protiokonazol 250 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Karenca: 35 dana

detaljnije »

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Pirimetanil 400 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Karenca: 14 dana

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Propamokarb-hidrohlorid 722 g/l

Formulacija: SL koncentrovani rastvor

Proizvođač: Arysta LifeScience

Karenca: 14 dana - krastavac, paradajz; 35 dana - paprika

detaljnije »

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Fluopiram 125 g/l + Protiokonazol 125 g/l

Formulacija: SE - Suspoemulzija

Proizvođač: Bayer CropScience

Karenca: 7 dana – crni luk; 14 dana – šećerna repa; 21 dan - krompir; 28 dana – suncokret; 56 dana - soja i uljana repica

detaljnije »

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Tebukonazol 125 g/l + Protiokonazol 125 g/l

Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

Proizvođač: Bayer CropScience

Karenca: 42 dana

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Pirimetanil 400 g/l

Formulacija: SC koncentrovana suspenzija

Proizvođač: Arysta LifeScience

Karenca: 14 dana - malina, 35 - dana vinova loza, OVP - jabuka

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Azoksistrobin 250 g/l

Formulacija: SC- koncentrovana suspenzija

Karenca: 10 dana - malina; 14 dana - krompir; 21 dan - vinova loza; 35 dana - šećerna repa

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Mefentriflukonazol - Revysol® 75 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Proizvođač: BASF

Karenca: 3 dana - trešnja, šljiva, breskva, kajsija, nektarina; 21 dan – vinova loza; 28 dana – jabuka, kruška

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Metalaksil - M 50 g/kg + Folpet 400 g/kg

Formulacija: WG - vodorastvorljive granule

Proizvođač: Syngenta

Karenca: 35 dana

detaljnije »

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Metalaxil-M 19,4 kg/kg + Bakar iz Bakar oksida 141,9 kg/kg

Formulacija: WG - vodorastvorljive granule

Proizvođač: Syngenta

Karenca: : 3 dana – paradajz, lubenica, dinja; 10 dana - salata, endivija, radič, motovilac, bosiljak i drugo začinsko bilje na otvorenom; – 14 dana – krompir; 21 dan – vinova loza, karfiol, brokoli; 28 dana – bosiljak i drugo začinsko bilje u zaštićenom prostoru

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Difenokonazol 250 g/l

Formulacija: EC - koncentrat za emulziju

Karenca: 14 dana - krompir; 14 dana - šećerna repa; 28 dana - jabuka ; OVP - borovnica

detaljnije »

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Spiroksamin 500 g/l

Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

Proizvođač: Arysta LifeScience

Karenca: 35 dana

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Fludioksonil 250g/kg +Ciprodinil 375g/kg

Formulacija: WG vodorastvorljive granule

Proizvođač: Syngenta

Karenca: 3 dana - paradajz, krastavac, jabuka; 7 dana - malina i kupina; 14 dana - breskva; 28 dana - vinova loza

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Dodin 400 g/l

Formulacija: SC koncentrovana suspenzija

Proizvođač: Arysta LifeScience

Karenca: 60 dana - jabuka; 75 dana - breskva

detaljnije »

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Prokvinazid 200 g/l

Formulacija: koncentrat za emulziju

Proizvođač: Corteva Agriscience

Karenca: 28 dana - vinova loza

detaljnije »

Klasa: FUNGICID

Aktivna materija: Tebukonazol 250 g/l

Formulacija: EW – emulzija ulja u vodi

Karenca: 21 dan - trešnja i višnja; 42 dana - šećerna repa; OVP - pšenica

detaljnije »

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Piraklostrobin 250 g/l

Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

Karenca: 35 dana – vinova loza, pšenica 28 dana – šećerna repa

detaljnije »

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Izofetamid 400 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Proizvođač: ISK, Belchim

Karenca: KARENCA: 1 dan - jagoda; 7 dana višnja, trešnja, breskva, kajsija, šljiva; 21 dan - vinova loza

detaljnije »

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Zorvec® active - Oksatiapiprolin 48 g/l + Amisulbrom 240 g/l

Formulacija: SE – suspoemulzija

Proizvođač: Corteva Agriscience

Karenca: 7 dana

detaljnije »

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Zoksamid 300 g/l + Zorvec® active - Oksatiapiprolin 40 g/l

Formulacija: SE – suspoemulzija

Proizvođač: Corteva Agriscience

Karenca: 28 dana