TALENDO®

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Prokvinazid 200 g/l

Formulacija: koncentrat za emulziju

Proizvođač: Corteva Agriscience

Karenca: 28 dana - vinova loza

MBT: 3

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
VINOVA LOZA 0,2-0,25 l/ha (2-2,5 ml na 100 m²) Primena od počeka vegetacije, pa sve do zatvaranja grozda (faze 13-77 BBCH skale)

DELOVANJE:

fungicid na bazi aktivne materije Prokvinazid iz grupe Kvinazolinona, sa jedinstvenim načinom delovanja. Prokvinazid deluje preventivno na prouzrokovača pepelnice vinove loze i to dvojako: hemijski i biohemijski. Hemijsko delovanje se ogleda u poremećaju klijanja spore tako što inhibira formiranje apresorija koja zatim ne može da izvrši infekciju. Biohemijsko delovanje podrazumeva sposobnost aktivne materije da aktivira i stimuliše imuno sistem biljke kroz aktivaciju velikog broja enzima.

 

SPEKTAR DELOVANJA:

Prouzrokovač pepelnice vinove loze (Uncinula necator)

Preporuke i napomene

preparat Talendo se primenjuje isključivo preventivno pre ostvarene infekcije. Preporuka je primena u blok tretmanu (2 do 3 puta). Kompatibilan sa većinom registovanih preparata na bazi Flusilazola, Cimoksanila, Famoksadona, Folpeta, Indoksakarba, Metomila.

Preporučuje se testiranje tank mešavine na manjim površinama. Sa svojim jedinstvenim mehanizmom delovanja odličan izbor u antirezistentnoj strategiji.

Ne primenjivati preparat: na biljke pod stresom, na biljke vlažne od kiše ili rose, kroz sisteme za navodnjavanje, na biljke gajene u kontejnerima, na hidroponije, niti ukrasno bilje. Ne primenjivati na veoma lakim peskovitim zemljištima sa malim sadržajem organske materije. Utrošak vode od 600 do 1000 litara po hektaru.