Suncokret

Suncokret

Suncokret je najzastupljenija uljarica na prostorima Srbije i gaji se u proseku na oko 160.000 ha. Poslednjih nekoliko godina u saradnji sa Institutom NS, ali i Syngenta, u Zaječaru i Beloj Crkvi, pored proizvodnje merkantilnog suncokreta, umnožavaju se linije standardnog ali i novog sortimenta suncokreta vodećih semenskih kuća. Visok kvalitet uz dobar prinos semena hibrida suncokreta kako uljnog, tako i specijalizovanih tzv. IMI hibrida (clearfiled system), obezbeđuje da se krajnjem korisniku u Srbiji, ali i Ukrajini, Rumuniji, Bugarskoj ponudi seme izuzetnih osobina.

Kompanija Syngenta konstantno unapređuje svoju ponudu i uvodi hibride vrhunskih preformansi koji zadovoljavaju potrebe proizvođača u Srbiji. U predstojećoj sezoni 2022/23 Syngenta u svojoj ponudi ima hibride suncokreta koji su izuzetno dobro adaptirani našim uslovima proizvodnje i koji će proizvođačima obezbeđivati visoke i stabilne prinose.

Više informacija o hibridima suncokreta Syngenta selekcije mogu se dobiti na https://www.syngenta.rs/hibridi-suncokreta

 

Uspeh kompanije KWS je zasnovan kako na više od 165 godina proverenog i u proizvodnji dokazanog kvaliteta, tako i na ukazanom poverenju proizvođača i drugih poslovnih partnera. Pored ovog impozantnog jubileja na svetskom nivou, ove sezone 2022/23. možemo se pohvaliti činjenicom da u Srbiji obeležavamo 20 godina postojanja.

Više informacija o hibridima suncokreta kompanije KWSmogu se dobiti na https://www.kws.com/rs/sr/proizvodi/uljane-kulture/suncokret/

 

Pioneer je svetski vodeći kreator i snabdevač tržišta u više od 90 zemalja naprednom genetikom biljaka, kojom obezbeđuje visoko kvalitetno seme za proizvođače. Pioneer je duže od decenije na ovim prostorima prisutan sa svojim hibridima suncokreta.

Više informacija o hibridima suncokreta kompanije Pioneer  mogu se dobiti na https://www.corteva.rs/proizvodi/semena/suncokret.html

 

LG (Limagrain) zadruga osnovana 1942. od strane poljoprivrednika iz doline Limanje, u Centralnom Masivu (Francuska), za proizvodnju semena strnih žita, evoluirala je u kompaniju koja je doprinela dubokim promenama u svetu poljoprivrede na prostorima Evrope ali i šire. Karakteristično je da zadrugom i dalje upravljaju poljoprivrednici.

Više informacija o hibridima suncokreta kompanije Limagrain mogu se dobiti na https://lgseeds.rs/proizvodi/suncokret