Tretiranje semena

Tretiranje semena poljoprivrednih kultura predstavlja stalnu i neophodnu meru u cilju suzbijanja štetnih činioca koji se prenose semenom ili se nalaze u zemljištu.

Fungicid koji je odabran za tretirane semena strnih žita treba da prevashodno ima zadovoljavajuću efikasnost u suzbijanju parazita prouzrokovaču glavnice (Tilletia spp.) i gari (Uslilago tritici) . Što se tiče insekticida za tretiranje semena kukuruza preparat treba da pokaže dobru efikasnost na žičnjake (Elateridae), grčice (Scarabeidae), kukuruznu zlaticu (Diabrotica virgifera ), kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis ) kao i da ima odbijajuće delovanje na ptice.

Izbor preparata treba uskladiti sa zdravstvenim stanjem semena i spektrom delovanja aktivnih materija. Nažalost, kada poljoprivredni proizvođači biraju preparate namenjene za ovu primenu više uzimaju u obzir cenu koštanja nego efikasnosti.

detaljnije »

Klasa: Sredstvo za tretiranje semena

Aktivna materija: Tebukonazol 60 g/l

Formulacija: FS - koncentrovana suspenzija za tretiranje semena

Pakovanje: 1 l, 5 l

detaljnije »

Klasa: Sredstvo za tretiranje semena

Aktivna materija: Difenokonazol 30 g/l

Formulacija: FS - koncentrovana suspenzija za tretiranje semena

Pakovanje: 5l