PD Zaječar - Zaječar

PD Zaječar - Zaječar

Poljoprivredno dobro “Zaječar” u Zaječaru deo je Agromarket Grupe od 2008. Svojim položajem – 11 kilometara od granice sa Bugarskom, 55km od reke Dunav i luke Prahovo i 90km od granice sa Rumunijom, pruža komparativne prednosti u saradnji sa zemljama EU i jeftiniji transport do zemalja crnomorskog sliva i azijskog kontinenta.
Osnovano je 1946. godine. Od početnih 25ha obradivog zemljišta, konjske i volovske zaprege za rad, nekoliko jednobraznih plugova i jedne drljače, mlina na vodu i mlekare kapaciteta prerade (buter i sir) oko 600 litara mleka na dan, danas se došlo do obrade gotovo 2.000 hektara, od čega je više od 1500ha sopstvenog zemljišta, moderne hladnjače, centra za doradu semena, najsavremenije mehanizacije i školovanih i obučenih kadrova
raznih struka.
Ratarstvo je vodeća aktivnost PD “Zaječar”,a pre svega proizvodnja i umnožavanje sorti i hibrida domaćih i inostranih selekcionih kuća (Caussade Semences, LG, Syngenta, Institut NS…), i to, sortimenta pšenice (oko 300 ha) i suncokreta (oko 250 ha), kao i merkantilna proizvodnja strnina, kukuruza i suncokreta. Seme hibrida suncokreta proizvedeno na poljima u okolini Zaječara odlikuju vrhunske performanse– visoka sortna čistoća, visoka energija klijanja i klijavost. Proizvedeno seme pšenice dorađuje se u doradnom centru na liniji “Ballarini” kapaciteta 2 t/h semena i distribuira na domaće, ali i inostrano tržište.

Voćarska proizvodnja je organizovana na dva lokaliteta, višnja, sorta Oblačinska gaji se na 104ha na potezu Trnavačka kosa, a šljiva Stanley, u Grljanu na 10 hektara. Oko 1500 tona višnje i više od 400 tona šljive se prerađuje u hladnjači kapaciteta 1.500 tona, a iz nje se na tržišta zemalja EU i SAD izvezu proizvodi poput dubokozamrznute višnje Rolend, mašinski sečeni plod šljive, prerađena višnja i šljiva – rotativa, višnja u alkoholu…Plodovi višnje i šljive proizvedeni su u sistemu GlobalGap kvaliteta, prerađeni u FSSC 22000 ver.5 sistemu kvaliteta.