Semenska proizvodnja

Semenska proizvodnja

Distribucija i proizvodnja semena predstavlja jedan od značajnih segmenata razvoja i rada kompanije Agromarket sa učešćem od oko 25% u ukupnom prometu na godišnjem nivou. Saradnja sa vodećim domaćim selekcionim kućama – Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, Institut za kukuruz Zemun Polje, Centar za krmno bilje Kruševac, Centar za povrtarstvo Smederevska Palanka ali i inostranim kućama – KWS, Pioneer, Syngenta, LG, Franchi sementi, Semenis, De Ree, Mosselman, HZPC, se iz godine u godinu kvalitativno i kvantitativno unapređuje.
Ulaskom u sistem Agromarket Grupe preduzeća Agroseme Kikinda, Semenarstvo - Šabac i PD Zaječar  Zaječar, stvoren je lanac proizvođača, dorađivača i prometnika semenskog materijala ratarskog bilja koji godišnje tržištu ponudi više od 20000 tona semena strnina, 500000 setvenih jedinica kukuruza, 1000 tona semena soje. Kompanija je takođe i vlasnik sorti ratarskog bilja i to tritikala Rtanj i raži Šampion, kao i linije semena povrća i cveća Villager.

Kukuruz se poslednjih godina ustalio na preko million hektara i zadržao poziciju vodeće gajene biljne vrste na području Srbije, a istovremeno je i najznačajniji izvozni artikal srpskog agrara. Od ukupnih površina nešto više od polovine kukuruznih polja je na području Vojvodine, a ostatak na površinama ispod Save i Dunava. Prosečan prinos zaostaje za evropskim i iznosi oko 4,5 do 5 tona suvog zrna po hektaru, s tim da agroekološki uslovi i genetski potencijal omogućavaju mnogo više prinose. U okviru preduzeća koja pripadaju Agromarket Grupa, pre svega PIK Južni Banat u Beloj Crkvi, organizuje se proizvodnja semenskog kukuruza vodećih kako domaćih, tako i inostranih selekcionih kuća. Proizvedeni kukuruz se dorađuje u doradnim centrima u Kikindi i Šapcu i ulazi u distribuciju i prodaju krajnjim korisnicima.


Pšenica i ostale strnine (ječam, raž, tritikale, ovas) se na području Srbije gaje na oko 600.000 ha sa tendencijom pada površina poslednjih godina. Oko 52% površina je na području Vojvodine, a 48% na području uže Srbije. Prosečni prinos je preko 4,0 t/ha. Najraširenije su sorte ozime pšenice i ječma, dok se jare strnine gaje na 20% ukupnih površina. Na imanjima PD Zaječar i Južni Banat uz primenu pune tehnologije proizvodi se seme visokih kategorija, pre svega sorata Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, kao i seme tritikala i raži, vlasništvo matične kompanije, Agromarket. Proizvedeno seme se dorađuje i pakuje u doradnim centrima U Kikindi, Šapcu i Zaječaru, a od njih distribuira do distributivnih centara kako u Srbiji, tako I u region.
Suncokret je najzastupljenija uljarica na prostorima Srbije i gaji se u proseku na oko 160000 ha. Poslednjih nekoliko godina u saradnji sa Institutom NS ali i Syngenta, Advanta Seed, u Zaječaru i Beloj Crkvi, pored proizvodnje merkantilnog suncokreta, umnožavaju se linije standardnog ali i novog sortimenta suncokreta vodećih semenskih kuća. Visok kvalitet uz dobar prinos semena hibrida suncokreta kako uljnog, tako i specijalizovanih tzv. IMI hibrida (clearfiled system), obezbeđuje da se krajnjem korisniku u Srbiji, ali i Ukrajini, Rumuniji, Bugarskoj ponudi seme izuzetnih osobina.