Vojvodina Starčevo

Vojvodina Starčevo

Kompanija „VOJVODINA DOO“ iz Starčeva osnovana je 1974. godine, kao deo „PIK TAMIŠ-a“ i naslednik nekadašnje zemljoradničke zadruge „Vojvodina“, osnovane još daleke 1947. Spajanjem zemljoradničkih zadruga „Vojvodina“ i „Starčevac“ 1974. godine nastaje PIK „VOJVODINA“ iz Starčeva. Naša kompanija je smeštena na dve lokacije i to: direkcija sa mašinskim parkom (u samom centru mesta) i Farma Kopovo (van mesta, na ivici naselja).

Osnovna delatnost kompanije je stočarsko-ratarska proizvodnja, gde je u stočarstvu zastupljeno isključivo mlečno govedarstvo, dok se u ratarskoj proizvodnji uzgajaju kukuruz, lucerka, pšenica, suncokret i soja na ukupnoj površini od 673 hektara, sa tendencijom rasta. Zastupljena je kako merkantilna, tako i semenska proizvodnja. Proizvodnja mleka na farmi bazira se na holštajn - frizijskoj rasi mlečnih goveda, kao jednoj od najmlečnijih rasa na svetu. Trenutno na farmi raspolažemo sa 683 grla (kategorija krava, junica i teladi), od čega je 316 muznih krava. Kompanija „VOJVODINA DOO“ posle nekoliko teških godina poslovanja, avgusta 2018. ulazi u sastav Agromarket Grupe, od kada kreću i bolji dani za kompaniju. Od tog trenutka počinju ulaganja, investira se u mehanizaciju pre svega, zatim pomoćne objekte na farmi, oplemenjivanje genetske strukture i potencijala matičnog stada, kao i u primenu najsavremenije tehnologije ratarenja.

Ovo je inače kompanija sa dugom tradicijom koja je odavno prepoznata kao jedna od svojevremeno vodećih poljoprivrednih kompanija u ovom delu Banata i Vojvodine. Ono što je naša komparativna prednost je svakako geografski položaj (5km od Pančeva, 20km od Beograda i 73km od Bele Crkve, gde se nalazi i naša „sestrinska kompanija“, PIK Južni Banat DOO). Ono što s ponosom ističemo je činjenica da smo jedina kompanija u Agromarket Grupi koja se bavi stočarskom proizvodnjom.