Galenika Fitofarmacija

Galenika Fitofarmacija

GALENIKA - FITOFARMACIJA a.d. Beograd je srpski proizvođač sredstava za zaštitu bilja, čiji se počeci vezuju za 1955. godinu i tadašnje državno farmaceutsko preduzeće Galenika. Godinom osnivanja smatra se 1999., kada je osnovano akcionarsko društvo GALENIKA - FITOFARMACIJAFITOFARMACIJA je članica Agromarket Grupe od novembra 2019. godine, kada je Agromarket d.o.o. stekao kontrolni paket akcija na Beogradskoj berzi. U međuvremenu je završena konsolidacija vlasništva i povlačenje kompanije sa berze (jul 2021.).

Strateško opredeljenje FITOFARMACIJE je uska specijalizacija na oblast razvoja, registracije, proizvodnje i prodaje generičkih SZB kao sopstvenih robnih marki, a glavni strateški cilj je razvoj održivog portfolija SZB sa stanovišta EU registracionih kriterijuma. Poslovna politika kompanije GALENIKA FITOFARMACIJA se bazira na odgovornom poslovanju prema svim zainteresovanim stranama, o čemu svedoče postignuti rezultati i visoki standardi kvaliteta, bezbednosti i zaštite životne sredine.