FUNGOHEM SC

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Bakar hidroksid 368 g/l (240 g/l bakarnog jona iz bakar hidroksida).

Formulacija: SC - koncentrovana suspenzija

Karenca: 14 dana - paprika, šećerna repa; 28 dana - vinova loza; OVP - jabuka, breskva, trešnja, višnja, borovnica

MBT: 2 - trešnja, višnja, borovnica; 4 - šećerna repa; za ostale kulture ne postoji utvrđen broj tretiranja tokom jedne sezone, ali je maksimalna količina primene bakra (Cu) po hektaru, na istoj površini u toku jedne godine 4 kg

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
PAPRIKA 0,4 - 0,6 % (40 – 60 ml u 10 l vode) Preventivno tretiranje u zavisnosti od prisustva inokuluma i uslova za zaražavanje
JABUKA 0,15 – 0,3 % (15 do 30 ml u 10 l vode) Preventivna tretiranja u vegetaciji do početka cvetanja (faze 03 – 57 BBCH-skale)
VIŠNJA,TREŠNJA 0,1 - 0,15 % (100 - 150 ml/100 l vode) Pre kretanja vegetacije ili na samom početku vegetacije u fenofazama po BBCH skali 00-113
VINOVA LOZA 0,4 % (40 ml u 10 l vode) Tokom ostvarivanja primarnih zaraza askosporama, u vreme bubrenja pupoljaka (faze 01-09 BBCH skale)
BOROVNICA 1,5 (15 ml na 100 m²) Folijarno, pre kretanja vegetacije ili na samom početku vegetacije (faza 00-10 BBCH skale)
ŠEĆERNA REPA 4,0 (40 ml/100m²) Preventivno, od momenta sticanja povoljnih uslova za nastanak oboljenja, ili po pojavi simptoma (faza 39-49 skale)

DELOVANJE: 

sprečava klijanje spora inhibirajući enzime koji učestvuju u procesu disanja (SH-enzime)

SPEKTAR DELOVANJA:

Prouzrokovač bakteriozne plamenjače lista paprike (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria), prouzrokovač lisne pegavosti i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), prouzrokovač šupljikavosti lista koštičavih voćaka (Stigmina carpophila),prouzrokovač plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), prouzrokovač pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola), prouzrokovač raka stabljike borovnice (Godronia cassandrae f. sp. vaccinii)

PREPORUKE I NAPOMENE

ne sme se mešati sa insekticidima kisele reakcije (Dimetoat, Dihlorvos), kao ni kalcijum polisulfidom.

Može biti fitotoksičan za biljke ako se primeni u uslovima vlažnog i hladnog vremena.

Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena. Prskanje useva paprike uz utrošak vode od 400-600 l/ha (4-6 l na 100 m2), a prskanje ili orošavanje zasada jabuke sa 1000 l/ha (10 l na 100 m2).