Šećerna repa

Šećerna repa je kultivar biljke Beta vulgaris iz familije Pepeljuga (Chenopodiacea ), sa visokom koncentracijom saharoze u korenu. Gaji se da bi se iz nje dobio šećer koji se ubraja u strateške životne namirnice. EU, SAD i Rusija su najveći proizvođački šećerne repe. Agroklimatski uslovi Vojvodine su veoma pogodni za gajenje ove biljne vrste koja je jedan od najvećih aduta domaćeg agrosektora. Šećerna repa ima najzahtevniju zaštitu bilja od svih ratarskih kultura.