MIKAL FLASH

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Fosetil-aluminijum 500 g/kg + Folpet 250 g/kg

Formulacija: WG - vododisperzibilne granule

Proizvođač: Bayer CropScience

Karenca: 42 dana

Radna karenca: 1 dan

MBT: 3

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
VINOVA LOZA 0,3- 0,4% (3-4 kg/ha) Tretirati po potrebi od faze pred cvetanje do faze kada su bobice veličine graška (faze 57-75 BBCH skale)

DELOVANJE: 

kombinacija dve aktivne materije, prve, Fosetil-aluminijum koji pripada grupi Fosfonata i inhibira klijanje spora, blokira razvoj micelije i sporulaciju. Aktivna materija se brzo usvaja, a zatim prenosi po celoj biljci. Pruža zaštitu od korena do vegetacione kupe. Istovremeno podstiče i prirodni odbrambeni mehanizam biljaka. Druga aktivna materija, Folpet, koja pripada grupi Ftalimida, je nesistemični fungicid sa preventivnim delovanjem. Deluje tako što sprečava klijanje spora.

SPEKTAR DELOVANJA: 

prouzrokovač plamenjače (Plasmopara viticola)

PREPORUKE I NAPOMENE

tretiranjem u proleće, prilikom pucanja pupoljaka, odnosno nakon pojave zelenih listića lastara, efikasno se suzbija prouzrokovač crne pegavosti vinove loze (Phomopsis viticola), a količina primene je 1,5 kg/ha;

Razmak između dva tretmana prvenstveno zavisi od uslova za razvoj prouzrokovača plamenjače, a preporuka je blok-tretman na 10 do 14 dana;

Preventivna primena obezbeđuje najsigurniju zaštitu zasada vinove loze;

Ne sme se mešati sa insekticidima kisele reakcije (dihlorvos, heptenofos, dimetoat), alkalnim preparatima, Bordovskom čorbom, preparatima na bazi sumpora, kao i većinom folijarnih đubriva;

Kod dozvoljenih mešavina, prilikom dodavanja preparata u rezervoar prskalice treba ispoštovati sledeći redosled: u rezervoar prvo sipati preparat SC formulacije, zatim dodati preparat na bazi fosetil-aluminijuma, nakon čega se mogu dodati preparati WP ili WG formulacija, a na kraju preparati EC i EW formulacija.

Utrošak vode: 600-1000 l/ha.