PYRUS 400 SC

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Pirimetanil 400 g/l

Formulacija: SC koncentrovana suspenzija

Proizvođač: Arysta LifeScience

Karenca: 14 dana - malina, 35 - dana vinova loza, OVP - jabuka

MBT: 2

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
VINOVA LOZA 2,0 - 2,5 (20 - 25 ml/100 m²) Tretiranjem u fazi precvetavanja do zatvaranja grozda (faze 68/77 BBCH skale)
MALINA 2,5 Od početka do punog cvetanja (faze 55-65 po BBCH skali)
JABUKA 1,0 Preventivni tretman pre uslova za ostvarenje zaraze počev od faze ”mišje uši” pa nadalje (od faze 54 BBCH skale)

DELOVANJE:

aktivna materija pripada grupi Anilinopirimidina, a deluje tako što inhibira sintezu metionina što dovodi do sprečavanja lučenja enzima neophodnih za infekciju i prodor micelije u ćeliju biljke domaćina. Najaktivniji je u faze cvetanja i precvetavanja, deluje i gasnom fazom tj. parama. Kroz biljku se kreće translaminarno tj. prodire na drugu stranu zelene mase, onemogućava gljivi da sporuliše - izbaci konidije i tako prekida životni ciklus razvoja gljive. Ispoljava protektivno, kurativno i eradikativno delovanje. Aktivna materija se usvaja već nakon 2 sata od tretiranja.

SPEKTAR DELOVANJA:

Prouzrokovač sive truleži (Botrytis cinerea) vinove loze i maline i prouzrokovač čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

PREPORUKE I NAPOMENE

tretiranja izvoditi u intervalu 6 do 8 dana između tretmana. Vinovu lozu prskati preventivno ili pri prvim simptomima bolesti (u precvetavanju, zatvaranju grozda ili šarka). Grozdovi trebaju biti "okupani" sredstvom za zaštitu, a preporučena količina vode je 1000 l/ha.

Jedan od retkih fungicida koji efikasno deluje na nižim temperaturama vazduha, odnosno deluje na temperaturama iznad 6 stepeni za razliku od preparata na bazi triazolskih fungicida koji deluju na temperaturama iznad 10 stepeni Celzijusa. Može semešati sa većinom preparata osim preparata alkalne reakcije, na bazi sumpora i bordovske čorbe. Ukoliko se primenjuje u zatvorenomprostoru pri visokoj relativnoj vlažnosti vazduha (>80%) može biti fitotoksičan za pojedine biljke iz familije Solanaceae (paprika,paradajz) izazivajući smeđe pege na listu. Kvalitetna formulacija preparata obezbeđuje dobru lepljivost i kvalitetnu aplikaciju na biljci.