BLUE BORDO

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: 200 g/kg Cu jona iz smeše bakar(II) sulfata pentahidrata i kalcijum hidroksida

Formulacija: WG-vodorastvorljive granule

Proizvođač: United Phosphorus Ltd

Karenca: 21 dan - stone sorte vinove loze; 28 - dana vinske sorte

MBT: 3

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
VINOVA LOZA 0,5 – 1,5 % (50g do 150 g u 10 l vode) Tretman posle cvetanja, po pojavi prvih pega primarne zaraze, a pre ostvarenja uslova za sekundarno zaražavanje i širenje oboljenja kao i za zadnje tretmane

DELOVANJE:

deluje preventivno jer sprečava klijanje spora. Nespecifičnog je načina delovanja, pretežno inhibira SH enzime.

SPEKTAR DELOVANJA:

Prouzrokovač plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), prouzrokovač crvenila lišća vinove loze (Pseudopeziza tracheiphila) i prouzrokovač crne truleži vinove loze (Guignardia bidwellii).

PREPORUKE I NAPOMENE

prva aktivna materija koja je primenjena u zaštiti bilja kao Bordovska čorba. Još uvek je jednako efikasna u zaštiti mnogih biljnih bolesti, čiji su prouzrokovači gljive i bakterije. Postala je sinonim u suzbijanju prouzrokovača plamenjača, ali je pored Kaptana jedina efikasna i protiv prouzrokovača crne truleži kod vinove loze (Guignardia bidwelli). Širok spektar delovanja na fitopatogene gljive i bakterije. Preparat može biti fitotoksičan ako se primeni po hladnom i vlažnom vremenu. Poseduje odličnu rastvorljivost bez neprijatnog prašenja. Jača ćelijski zid pokožice kod bobica, što smanjuje pucanje pri jačim kišama. Utiče na bolje sazrevanje lastara vinove loze, što pojačava otpornost na izmrzavanje tokom zime, te je zato pogodan za zadnje tretmane. Dobra otpornost na spiranje kišom. Može se mešati sa sumpornim preparatima (Microthiol disperss).

Preparat se nalazi na “Lista registrovanih sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta i sredstava za zaštitu bilja koji se mogu koristiti u organskoj proizvodnji”.