Kletox Extra- zaštita za extra prinose!

Rezistentnost korova prema pojedinim herbicidima predstavlja veoma ozbiljnu pretnju u zaštiti od korova u nekim kulturama. Smatra se da je korov rezistentan ukoliko se ranije suzbijao određenim herbicidima, a posle izvesnog vremenskog perioda primene, ti isti herbicidi na njih više ne deluju. Do rezistentnosti dolazi zbog uzastopnog korišćenja herbicida istog mehanizma delovanja. Upravo do ovakve situacije je došlo na terenima gde je soja često gajena ili je čak gajena u monokulturi. Na ovim terenima, sirak se uopšte više ne može suzbiti preparatima na bazi fluazifop-P-butil, propakvizafop, kvizalofop-P-etil, fenoksaprop-P-etil, haloksifop-P-metil. Jedini preparati koji deluju na ovakav rezistentan sirak su preparati na bazi kletodima ili cikloksidima.

Kako suzbiti korove u suncokretu i kako suzbiti divlji sirak u soji i obezbediti čist usev soje? Ovo je pitanje koje muči mnoge proizvođače, a Agromarket ima rešenje. Uz Kletox Extra herbicid zaštita soje i zaštita suncokreta od korova su zagarantovane. 

Kletox Extra(kletodim 240 g/l) je visokoselektivni sistemični translokacioni herbicid, namenjen suzbijanju uskolisnih korovskih vrsta. Preparat Kletox Extra sadrži duplo veću količinu aktivne materije od drugih registrovanih preparata na bazi iste aktivne materije, zbog čega je za suzbijanje korova potrebna duplo manja količina primene.

Spektar delovanja preparata Kletox Extra jesu svi jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi, poput sivog muhara (Setaria glauca), zelenog muhara (Setaria viridis), francuskog ljulja (Lolium perenne), obične svračice (Digitaria sanguinalis), prosa korovskog (Echinochloa crus-galli), pirevine obične (Agropyrum repens) i za većinu proizvođača najvažniji-divlji sirak iz semena i iz rizoma (Sorghum halepense). Registrovana količina primene preparata Kletox Extra je 0,4-1 l/ha, a preporuka stručne službe kompanije Agromarket jeste da se niže količine primene (0,4 l/ha) primenjuju za suzbijanje jednogodišnjih korova, a više (0,8-1 l/ha) za suzbijanje višegodišnjih korova, kao što je divlji sirak iz rizoma ili pirevina. Kletox Extra se ubraja među najselektivnije herbicide na gajene useve.

Aktivna materija se vrlo brzo usvaja listom i prenosi se kroz čitavu biljku floemom. Već jedan sat nakon primene biljka ga u potpunosti usvaja, tako da nema opasnosti od spiranja kišom. Aktivna materija se nakuplja u korenovom sistemu i meristemskim tkivima u kojima ispoljava delovanje. Prvenstveno dovodi do zaustavljanja daljeg rasta korova. Novoformirani listovi postaju žuti (hlorotični) i postepeno odumiru, a stariji listovi menjaju boju u crvenkastu, ljubičastu i potpuno odumiru. Ono po čemu se izdvaja Kletox Extra je izuzetno delovanje na rizom, u koji se spušta ubrzo nakon tretmana i potpuno ga uništava. Ovaj preparat odlično suzbija i podzemne i nadzemne delove korova što nam osigurava da ne dođe do ponovnog nicanja i čistu njivu od uskolisnih korova za narednu godinu.

Poznato je da su graminicidi izuzetno osetljivi na nepovoljne vremenske uslove, kao što su visoke temperature. Kletox Extra se razlikuje od drugih graminicida po tome što pokazuje izuzetnu stabilnost pri tretmanima po sunčanom vremenu, a efekat ne izostaje ni pri tretmanu po oblačnom vremenu. Karakteriše ga izrazita stabilnost pri jakoj sunčevoj insolaciji.

Preparati na bazi ove aktivne materije su u svetu registrovani za primenu u velikom broju kultura.

 

Zašto izabrati baš Kletox Extra?

Kletox Extra je, pre svega, kvalitetan, pouzdan i ekonomičan preparat.

 

  • Sadrži bolji okvašivač što mu pruža bolju efikasnost.
  • Ima duplo veću količinu aktivne materije, pa je potrebna duplo manja količina primene.
  • Predstavlja odlično rešenje u borbi protiv rezistentnog divljeg sirka.
  • Visoko je selektivan po gajene useve u svim fazama razvića.
  • Odlikuje ga izrazita stabilnost pri nepovoljnim vremenskim uslovima, pogotovo pri jakoj sunčevoj insolaciji. 
  • Brzo se usvaja i transportuje u rizom i potpuno ga uništava.
  • Kletox Extra je potpuno provereno rešenje koje ne ostavlja prostor za greške.

 

Divlji sirak iz rizoma značajno može da umanji prinose, pa je njegovo suzbijanje obavezna mera. Važno ga je suzbiti u pravo vreme, ali i na pravi način upotrebom kvalitetnih i proverenih preparata. Osim izbora preparata, definitivno treba veliku pažnju obratiti na plodored i korišćenje preparata sa različitim mehanizmima delovanja, da ne bi svi zajedno došli u situaciju da se rezistentan sirak javi i na drugim terenima. Upravo kompanija Agromarket ima u svojoj paleti preparate sa različitim aktivnim materijama i mehanizmima delovanja. Osim Kletox Extra, tu su i Floyd (fluazifop-P-butil 150 g/l) i Targa Super (kvizalofop-P-etil 50 g/l).

Suzbijanje divljeg sirka iz rizoma nikad nije bilo lakše uz herbicid Kletox Extra

Galeriju slika možete pogledati OVDE.

Pravovremena primena sredstava za zaštitu i ishranu bilja omogućiće zdrav i bogat rod, a time i šansu za bolje pozicioniranje na svetskom tržištu – jer svako zrno vredi!

Pozovi Agromarket stručnu službu za više informacija i saveta o primeni preparata.