Suncokret

Suncokret (Helianthus annuus ) je jednogodišnja biljka, čije botaničko ime Heliantus potiče od grčkih reči (helios – Sunce, anthos – cvet) iz porodice je glavočika (Asteraceae ). Suncokret je značajna industrijska biljka. Ulje koje se koristi za ljudsku ishranu je najbitniji proizvod od zrna suncokreta. U Srbiji se suncokret gaji pretežno na lakšim zemljištima, u Banatu, Severnoj Bačkoj i Istočnoj Srbiji, i zauzima 150-200 hiljada ha oranica svake godine. U zaštiti bilja najveći problem predstavlja prisustvo korova kao i permanentan pritisak bolesti.