KLETOX EXTRA

Klasa: Selektivni, translokacioni herbicid

Aktivna materija: Kletodim 240 g/l

Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

Pakovanje: 200 ml, 1 l, 5 l

Karenca: OVP

Plodored: u slučaju preoravanja ili uskolisne gajene vrste prevremenog skidanja useva na tretiranim površinama odmah se mogu sejati širokolisne gajene vrste, a 30 dana nakon tretiranja se mogu sejati uskolisne gajene vrste

Radna Karenca: 24 sata

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
SOJA 0,4 – 1,0 (4 - 10 ml na 100 m²) Korovi u fazi razvoja 3 do 6 listova, odnosno 10 do 30 cm visine

DELOVANJE:

aktivna materija spada u grupu Cikloheksanona i deluje na biosintezu lipida. Inhibira aktivnost enzima acetil- CoA-karboksilaze (ACC-aze) zaustavljajući proces biosinteze masnih kiselina. Usvaja se listom i u biljci se kreće floemom. Nakuplja se u korenovom sistemu i meristemskim tkivima u kojima ispoljava delovanje.

SPEKTAR DELOVANJA:

JEDNOGODIŠNJI I VIŠEGODIŠNJI USKOLISNI KOROVI

muhar sivi (Setaria glauca), muhar zeleni (Setaria viridis), divlji sirak (Sorghum halepense), ljulj francuski (Lolium perenne), svračica obična (Digitaria sanquinalis), proso korovsko (Echinochloa crus-galli), pirevina obična (Agropyron repens)

PREPORUKE I NAPOMENE:

količina primene zavisi od registrovanih korovskih vrsta, pa tako niže količine (0,4 l/ha) se preporučuju za jednogodišnje korove, a više količine (1,0 l/ha) za višegodišnje korove (pirevina, divlji sirak iz rizoma...). Ne mešati sa herbicidima namenjenim suzbijanju širokolisnih korova. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

Ne preporučuje se primena nakon formiranja 4 para listova suncokreta. Ne preporučuje se primena na temperaturama iznad 25°C.