Da nemate brige sa korovima u kukuruzu, birajte proverene herbicide

U gajenju kukuruza najvažnije pravilo je ukloniti svu konkurenciju za vodom i hranom tj. isključiti konkurenciju korova kukuruzu u početnom porastu. Kukuruz i korov se bore za istu vodu i hranljive materije iz zemljišta. Štete koje korov nanese usevu u početnim fazama razvoja ne mogu se kasnije nadoknaditi.

Večita dilema proizvođača jeste kada odraditi zaštitu useva? Ukoliko ne bude padavina, zemljišni tretman neće biti u potpunosti efikasan, ali, određena korovska populacija će biti uništena, a ako nešto i preostane, biće dosta osetljivije na kasniji herbicidni tretman. U godini kada u vreme zemljišnog tretmana imamo najavljene padavine, isti je u potpunosti opravdan. Pored neometanog razvoja gajene kulture, još jedna prednost zemljišnog tretmana jeste i antirezistentna strategija. Sve je veća rasprostranjenost korova koji su rezistentni na grupu herbicida sa određenim mehanizmom delovanja, a koji se primenjuju u post-em tretmanima. Samim tim, primenom zemljišnih herbicida koji imaju drugačiji mehanizam delovanja, pravimo početan korak u antirezistentnoj strategiji.

Kukuruz se u Srbiji gaji, u zavisnosti od godine, na oko 700.000- 1.000.000 ha, zato je od ogromnog značaja da su nam njive čiste.

Preporuka za zemljišni tretman je standardna kombinacija dva herbicida, Terbis 500 u količini primene od 1,5 – 2 l/ha i Mont 960 EC  primenje od 1,2 – 1,4 l/ha ili primena preparata Medeya. Više o tretmanu preparatom Medeya pročitajte OVDE.

Preparata za suzbijanje korova nakon nicanja kukuruza ima dosta, a njihovo vreme primene je različito- od 3. pa čak do 8. lista kukuruza. Ono što je najvažnije prilikom izbora preparata jeste uzrast korova u kukuruzu. Svako kašnjenje predstavlja veliki rizik i moguće smanjenje prinosa.

Stručna služba kompanije Agromarket preporučuje da se sa tretmanima posle nicanja kukuruza počne kada je kukuruz u fazi 3 do 5 listova i za tu namenu preporučuje preparat Agrodimark.

Agrodimark je visokoselektivni translokacioni hormonski herbicid, koji se odlikuje odličnom efikasnošću na sve najznačajnije i najtvrdokornije jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove u usevu kukuruza. Preparat Agrodimark je na bazi aktivne materije dikamba (480 g/l) i primenjuje se do 5. lista kukuruza. Količina primene koja je preporuka stručne službe kompanije Agromarket je 0,5-0,7 l/ha preparata Agrodimark. Najbolji efekti se postižu u kombinaciji sa preparatom Terbis 500 (1 l/ha), naročito ukoliko je prisutno kereće grožđe (Solanum nigrum). Terbis 500 ubrzava i pojačava delovanje na korove. Takođe, Terbis 500 ima i snažno delovanje preko zemljišta, pa nakon njegove primene parcela ostaje čista duži period. Agrodimark se usvaja listom i korenom i kreće se naviše i naniže u biljci. Nakuplja se u meristemskim tkivima izdanaka i korena u kojima ispoljava delovanje. Na korovskim biljkama se javljaju deformacije delova ili cele biljke, u vidu uvijanja i kovrdžanja listova, a nakon 7-14 dana dolazi do nekroze i sušenja korovske biljke.

Kada je u pitanju suzbijanje uskolisnih korova u kukuruzu, kompanija Agromarket je svoju paletu obogatila preparatom- Hemonik. Hemonik je nikosulfuron sa poboljšanom uljnom formulacijom (OD formulacija-uljna suspenzija) koju odlikuje odlično delovanje na divlji sirak iz rizoma. Ovom formulacijom dobijamo maksimum od aktivne materije:

  • visoku selektivnost prema kukuruzu,
  • bolju pokrovnost
  • brže usvajanje 
  • stabilnost u svim vremenskim uslovima i velika otpornost na spiranje kišom- već 2 sata nakon tretmana ne može doći do spiranja preparata.

Preporučena količina primene iznosi 1,25 l/ha.

Agrodimark i Hemonik su pouzdani i dokazani preparati u suzbijanju svih ekonomski značajnih korova u kukuruzu. Imaju odličan odnos cene i kvaliteta i kao takvi uspešno obavljaju ono što je svima nama najvažniji zadatak kada je zaštita kukuruza u pitanju- čista njiva bez korova.

Uz preparate za suzbijanje korova, preporuka stručne službe kompanije Agromarket je upotreba folijarnog đubriva FitoFert Speed-C. Pored osnovnog zemljišnog đubrenja, kukuruz je potrebno prihraniti i preko lista, jer se samo tako usevu može obezbediti potrebna količina cinka i drugih mikroelemenata, kao i aminokiselina i drugih biostimulatora. Više o folijarnoj prihrani kukuruza možete pročitati OVDE.

Za visoke prinose i uspešnu godinu odaberite najbolje pesticide i primenite ih u pravom momentu uz pomoć naše stručne službe – jer svako zrno vredi!

Pozovi Agromarket stručnu službu za više informacija i saveta o primeni preparata.