AGRODIMARK

Klasa: Selektivni, translokacioni herbicid sa hormonskim delovanjem

Aktivna materija: Dikamba 480 g/l (578 g/l Dikamba DMA so)

Formulacija: SL - koncentrovani rastvor

Pakovanje: 300 ml, 1 l, 5 l

Proizvođač: Agromarket

Karenca: OVP

Plodored: Bez ograničenja

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
KUKURUZ (merkantilni i silažni) 0,5 - 0,7 l/ha Tretirati kada je kukuruz u fazi razvoja 3 - 5 listova, a korovske vrste sa razvijenih 2 do 6 listova

DELOVANJE:

hormonski herbicid iz grupe derivati benzoeve kiseline. Usvaja se listom i korenom, kreće se naviše i naniže, a nakuplja se u meristemskim tkivima izdanaka i korena u kojima ispoljava delovanje tako što dolazi do kovrdžanja listova, žućenja i nekroze. Deluje slično kao indolsirćetna kiselina (sintetički auksin, regulator rasta).

 

SPEKTAR DELOVANJA:

JEDNOGODIŠNJE I VIŠEGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE: 

ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), štir bljutavi (Amaranthus blitoides), štir obični (Amaranthus retroflexus), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), pepeljuga (Chenopodium album), palamida (Cirsium arvense), konica obična (Galinsoga parviflora), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), pomoćnica obična (Solanum nigrum), gorčika (Sonchus sp.), čistac jednogodišnji (Stachys annua), boca obična (Xanthium strumarium), poponac obični (Convolvulus arvensis).

 

PREPORUKE I NAPOMENE: 

radi proširenja delovanja na jednogodišnje i višegodišnje uskolisne korovske vrste u usevu kukuruza do 5. lista herbicidu Agrodimark (0,6 l/ha) dodati Siran 40 SC (1,25 l/ha).

Ne sme se primenjivati u semenskom kukuruzu i kukuruzu sa podusevom (pasulj, bundeve i sl.), u kraškim područjima, na slabo humusnim zemljištima ispod 1%, na temperaturama višim od 25°C. Fitotoksičan je za sve širokolisne useve i zasade.

Može se mešati sa preparatima Terbis 500, Siran 40 SC, Siran 750 WG, Motivell Extra 6OD, Velox, Mezatron, Mezatron 100 OD, Rinico, Peak 75 WG.