Kukuruz

Kukuruz (Zea mays ) je jednogodišnja biljka - žitarica iz porodice trava (Graminae ). Gaji se u umerenim i toplom delovima sveta i odlikuje se velikim brojem varijeteta, sorti i hibrida. Upotrebljava se za ishranu ljudi i domaćih životinja i za industrijsku proizvodnju. U Srbiji se svake godine gaji na 1 – 1.2 miliona ha i predstavlja ekonomski najznačajniju biljnu vrstu. U zaštiti kukuruza zbog toga postoji veoma mnogo preparata u prvom redu herbicida jer korovi najviše utiču na smanjenje visine prinosa.