MONT 960 EC

Klasa: Selektivni herbicid

Aktivna materija: S-metolahlor 960 g/l

Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

Pakovanje: 0,5 l, 1 l

Karenca: OVP

Plodored: ukoliko dođe do prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama mogu se sejati kukuruz (bez dodatnog tretiranja herbicidima), grašak, soja, pasulj, krompir. Posle 6 meseci na parceli se mogu sejati strna žita. U normalnom plodoredu nema ograničenja.

Radna Karenca: 48 sati

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
KUKURUZ 1,4 – 1,5 l/ha Po setvi, a pre nicanja (PRE-EM)

DELOVANJE:

selektivni herbicid na bazi S-metolahlora, pripada grupi Hloracetamida. Inhibira deobu ćelija, kao i biosintezu masnih kiselina s dugim lancem.

SPEKTAR DELOVANJA

JEDNOGODIŠNJE USKOLISNE I NEKE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:

proso korovsko (Echinochloa crus-galli), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense), štir obični (Amaranthus retroflexus), štir bljutavi (A. blitoides), tušt obični (Portulaca oleracea).

PREPORUKE I NAPOMENE

može biti fitotoksičan na slabo humoznim zemljištima (vrednosti ispod 1% humusa) i zemljištima čiji je pH ispod 5,5. U uslovima kada nakon tretiranja uslede nepovoljni uslovi za razvoj (hladno i previše vlažno ili izrazito suvo vreme) može doći do prolazne fitotoksije. Može se mešati sa preparatima na bazi Terbutilazina, Flumioksazina. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.