Verimark- efikasna kontrola insekata

Proizvodnja povrća je visokointenzivna proizvodnja, pa se kao takva susreće sa nizom problema od kojih je suzbijanje štetnih insekata među najvećim izazovima, jer je potrebno proizvesti plodove bez ili sa što manje ostataka pesticida.

Stručna služba kompanije Agromarket je razradila kvalitetnu strategiju kontrole štetočina u proizvodnji povrća u okviru koje, posebno mesto zauzima insekticid Verimark.

Reč je o revolucionarnom insekticidu, aktivne materije cijantraniliprol-ciazapir,sa izraženim sistemičnim delovanjem. Usvaja se korenom i pruža punu zaštitu povrtarskim biljkama i jagode od svih vrsta sovica, minera i moljaca (posebno kada je reč o Tuta absoluta), bele leptiraste vaši i tripsa.

Reč je o JEDINOM insekticidu koji može da uništi gusenicu koja se VEĆ UBUŠILA u list paradajza!

Insekticid Verimark se primenjuje dva puta tj. u blok tretmanu u razmaku od 7 – 12 dana, u zavisnosti od „pritiska“ štetnog insekta. Preporuka je da se prvi tretman radi kad primetimo prve mine na biljkama, ako pričamo o paradajzu. Po registraciji Verimark možemo upotrebiti dva puta tokom vegetacije. Za njegovu optimalnu upotrebu treba napomenuti specifičnosti vezane za njegovu primenu a koje mogu da utiču na njegovu efikasnost.

Primena preparata Verimark je isključivo fertigacionim sistemom i to u PRVOJ TREĆINI ZALIVANJA! Ovo je važno jer je reč o slabo pokretljivom insekticidu i svako naredno zalivanje ga sve bolje pozicionira oko korena. Vreme početka delovanja od trenutka „puštanja“ kroz sistem je 2-7 dana. Ovaj period zavisi od pH vrednosti rastvora, ali i zemljišta. Optimalan pH u rezervoaru je 5-6 i preporuka je da se uz pomoć proizvoda Fitofert pH GREEN, vrednost pH dovede u optimum. Ako je pH viši onda se vreme delovanja odlaže. Rezidualni efekat je u rasponu od 7-21 dan.

Količina primene je 375 ml/ha za period kad su biljke manje i kada je pH u optimumu, pa do 500 ml/ha u slučaju kada su biljke veće i kada je pH izvan optimalnog za primenu ovog sredstva.

Za primenu u kupusu, gde često nema sistema za fertigaciju, preporuka je da se radi potapanje rasada u rastvor gde je preporučena količina 15 ml proizvoda na 1000 biljaka rasada, vodeći računa da sav rasad bude tretiran. U svakom slučaju ne treba prelaziti 15 ml/1000 biljaka i maksimalnu količinu od 600 ml proizvoda po hektaru.

Karenca kod kupusa je OVP,  dok je kod paprike 1 dan.