VIN - FILM

Klasa: Pomoćna sredstva

Aktivna materija: Pinolein 892,8 g/l

Formulacija: SE – koncentrovana emulzija

Pakovanje: 1 l, 5 l

Proizvođač: Miller Chemical and Fertilizer Corporation

MBT: U skladu sa pesticidima sa kojima se primenjuje

Karenca: U skladu sa pesticidima sa kojima se primenjuje

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
U smeši sa pesticidima 0,3 U vreme primene izabranog sredstva za zaštitu bilja

DELOVANJE: 

dodaje se pesticidima radi povećanja perzistentnosti (produženog delovanja pesticida) i osiguranja maksimalne efikasnosti svakog tretmana povećanjem pokrovnosti depozita pesticida, zaštitom od isparavanja i spiranja depozita pesticida usled padavina ili zalivanja, zaštitom depozita od degradacije procesima oksidacije i hidrolize, UV zračenjem i ostalim degradacionim faktorima.

PREPORUKE I NAPOMENE: 

Vin-Film je prirodni proizvod koji se potpuno razgrađuje. Nema ostatka na površini biljke 10 dana po primeni u preporučenoj dozi primene. Da bi se izbegao rizik produženja karence primenjenog pesticida ne preporučuje se primena 10 dana pre berbe.

Preparat deluje kao okvašivač smanjujući površinski napon tečnosti čime kapi posle tretmana bolje pokrivaju i bolje prijanjaju na tretiranu površinu. Preparat se ne rastvara u vodi te ne postoji mogućnost spiranja depozita pesticida tokom ponovnogvlaženja tretiranih biljaka, odnosno povećava stepen zadržavanja aktivne materije. Omogućuje ravnomerniju pokrovnost i boljeprodiranje kroz biljne delove obavijene voštanom prevlakom ili dlačicama. Štiti, odnosno znatno umanjuje i usporava mogućnostraspadanja aktivne materije usled procesa hidrolize. Sprečava degradaciju aktivnih materija pod uticajem ultraviolentnog zračenja,prekomernog zagrevanja pesticidnog depozita (odbijanjem sunčevog zračenja), ograničava stepen isparavanja pesticida koje odlikuje brza isparljivost.

Preparat Vin-Film omogućuje očuvanje strukture bioloških preparata. Lišće tretiranih biljaka ne sme se koristiti za ishranu domaćih životinja.