CERONE

Klasa: Regulator rasta

Aktivna materija: Etefon 480 g/l

Formulacija: SL – koncentrovani rastvor

Pakovanje: 1l

Proizvođač: Bayer CropScience

Karenca: OVP RADNA KARENCA: 1 dan

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
PŠENICA 0,75 – 1,0 (7,5 - 10 ml na 100 m²) Tretman od početka vlatanja do pojave zastavičara pšenice (faza porasta BBCH 31-39)
JEČAM 0,75 – 1,0 (7,5 - 10 ml na 100 m²) Tretman od pojave drugog kolenca pa do otvaranja rukavca zastavičara, tj. sa pojavom prvog osja (faza porasta BBCH 32-47)

DELOVANJE: 

aktivna materija Etefon u tretiranim biljkama prelazi u novi hemijski oblik – Etilen. Etilen spada u prirodne biljne hormone, i kao takav, uključen je u razne fiziološke procese, najčešće kontrolu vegetativnog rasta sprečavajući stvaranje i prenos drugog hormona, auksina. U zavisnosti od ravnoteže ova dva hormona, zavisiće i „odgovor“ tretirane biljke. U slučaju strnih žita to je povećanje otpornosti na poleganje kroz skraćenje i ojačavanje stabljike do koga dolazi skraćivanjem internodija sa jedne, a podsticajem stvaranja celuloze i lignina sa druge strane te promene orijentacije mikrovlakana u ćelijskom zidu čime se smanjuje izduživanje zidova.

PREPORUKE I NAPOMENE

koristi se u usevu pšenice i ječma, radi smanjenja visine stabla i povećanja otpornosti useva na poleganje do koga dolazi usled loših vremenskih uslova, preteranog đubrenja azotom, sortne osetljivosti i sl. Najbolji rezultat se postiže primenom u trenutku intenzivnog rasta gajene biljke, a pre poleganja uz utrošak 200 do 400 l/ha tečnosti. Iako može da se meša sa mnogim sredstvima za zaštitu bilja, preporuka je da se pre kombinovanja napravi proba mešanja kojom će se potvrditi fizička kompatibilnost proizvoda. Mogući partneri su Decis ili Cythrin od insekticida i Prosaro od fungicida. Odložiti primenu preparata kada je usev ozbiljno oštećen delovanjem štetočina, bolesti ili herbicida, kao i tokom hladnog vremena ili perioda sa pojavom noćnih mrazeva. primenjuje se u uređajima za vlažno tretiranje semena strnih žita. Pre mešanja sa drugim preparatima potrebno je proveriti kompatibilnost između preparata.