GLIFOHEM

Klasa: Sistemični neselektivni herbicid

Aktivna materija: Glifosat IPA 480 g/l

Formulacija: SL – koncentrovani rastvor

Pakovanje: 1 l, 10 l, 200 l, 640 l

Karenca: 35 dana

Plodored: nema ograničenja

Radna Karenca: 12 sati

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
VOĆNJACI 2,0 – 6,0 (20 – 60 ml na 100 m²) Tretiranje kada su korovi visine 10 do 40 cm

DELOVANJE:

herbicid na bazi aktivne materije Glifosat pripada grupi Derivati glicina koji se apsorbuje lisnom masom i translocira bazipetalno i akropetalno. Inhibira sintezu aromatičnih kiselina te se sprečava sinteza neophodnih aminokiselina za sintezu proteina.

SPEKTAR DELOVANJA:
 
JEDNOGODIŠNJE I VIŠEGODIŠNJE USKOLISNE I ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE

2-4,0 l/ha: divlji ovas suzbija sledeće korovske vrste: divlji ovas (Avena spp.), klasača (Bromus spp.), muhari (Setaria spp.), lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), štirevi (Amaranthus spp.), ladolež divlji (Calisegia sepium), tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris), pepeljuge (Chenopodium spp.), tatula (Datura stramonium), svračice (Digitaria spp.), proso korovsko (Echinochloa crus-galli), konica obična (Galinsoga parviflora), broćika (Galium aparine), mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum), ljuljevi (Lolium spp.), bokvice (Plantago spp.), livadarke (Poa spp.), dvornici (Polygonum spp.), krstica obična (Senecio vulgaris), gorušica njivska (Sinapis arvensis), gorčike (Sonchus asper, S. oleraceus), čistac jednogodišnji (Stachys annua), mišjakinja obična (Stellaria media), kravlja trava (Thlaspi arvense), čestoslavice (Veronica spp.), grahorice (Vicia spp.), ljubičica poljska (Viola arvensis), boce (Xanthium spp.) Tretiranjem pred cvetanje i u fazi cvetanja korova u količini od 3-4 l/ha: pirevina obična (Agropyron repens), a od faze kada je korov 40-50 cm visine pa do faze metličenja u količini od 3,5-5,0 l/ha divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense) Tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja u količini od 4-6 l/ha: crni pelin (Artemisia vulgaris), čičak obični (Articum spp.), palamida njivska (Cirsium arvense), mlečike (Euphorbia spp.), graor krtolasti (Lathyrus tuberosus), nane (Mentha spp.), petoprsnica puzeća (Potentila repens), ljutić puzeći (Ranunculus repens), štavelji (Rumex spp.), maslačak obični (Taraxacum officinale), podbel (Tussilago farfara), koprive (Urtica spp.) Tretiranjem u fazi cvetanja u količini od 6-8 l/ha suzbija poponac njivski (Convolvulus arvensis), a kada je korov 15-20 cm visine do početka klasanja u količini od 6-8 l/ha zubaču običnu (Cynodon dactylon), a u vreme nedozrelih plodova u količini od 6-8 l/ha kupinu (Rubus spp.) Tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja u količini od 8-12 l/ha: rastavić (Equisetum arvense), šilja (Cyperus rotundus), kanadska hudoljetnica (Erigeron canadensis), trska (Phragmites communis), rogoz (Typha spp.)

PREPORUKE I NAPOMENE:

na tretiranim površinama zabranjena je ispaša mlečne stoke i korišćenje osušene trave za njenu ishranu. Ispaša ostale stoke i korišćenje osušene trave za njenu ishranu je moguća nakon 7 dana od primene. Ne sme se primenjivati u zasadima voća i vinove loze mlađim od 4 godine.