PALLAS ADJUVANT

Klasa: Pomoćna sredstva

Aktivna materija: Alkilfenol alkoksilat 1.020 g/l

Formulacija: Rastvor

Pakovanje: 500 ml, 1 l

Proizvođač: DOW

MBT: usklađena sa preparatom uz koji se koristi

Karenca: usklađena sa preparatom uz koji se koristi

MDK (mg/kg): usklađen sa preparatom uz koji se koristi

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
PŠENICA, RAŽ, TRITIKALE 0,5 U vreme primene herbicida Pallas 75 WG

DELOVANJE:

deluje tako što smanjuje površinski napon vode i na taj način poboljšava kvašenje lisne površine korova i bolju distribuciju herbicida na tretiranoj površini. Takođe se smanjuje rastur kapljica tečnosti za prskanje i uvećava otpornost na spiranje kišom.

 

PREPORUKE I NAPOMENE:

u skladu sa područjem primene herbicida Pallas 75 WG sa kojim se primenjuje Pallas Adjuvant je okvašivač, nije sredstvo za zaštitu bilja i ne suzbija nijednu bolest, štetočinu niti korov. Ne prskati uz vetar, kao i pri visokim temperaturama ili jakoj osunčanosti. Ne
primenjivati u usevima oslabljenim od nepovoljnih klimatskih uslova, nedostatka hraniva, napada štetočina ili oštećenog korena. Pallas 75 WG + Pallas Adjuvant se primenjuje leđnim i traktorskim prskalicama (200 do 400 l/ha vode), koje moraju biti tehnički ispravne i pravilno kalibrirane u skladu sa proizvođačkom specifi kacijom, tako što se rezervoar prskalice ispuni do pola čistom vodom uz neprestano mešanje, a zatim dodati potrebnu količinu herbicida Pallas 75 WG, a zatim odgovarajuću količinu Pallas Adjuvant i dosuti vodu do vrha prskalice uz stalno mešanje. Pallas Adjuvant nije fi totoksičan i ne prouzrokuje nikakvo nepoželjno sporedno delovanje ako se primenjuje striktno u skladu sa zvaničnom registracijom herbicida sa kojim se zajedno koristi. Pallas Adjuvant se može mešati sa svim herbicidima koji su registrovani za primenu u kombinaciji sa površinski aktivnim materijama (surfaktanti) za registrovane namene i količine primene.