DELEGATE 250 WG

Klasa: Insekticid

Aktivna materija: Spinetoram 250 g/kg

Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

Pakovanje: 250 g, 500 g

Proizvođač: Corteva Agriscience

Karenca: 7 dana - kruška, jabuka RADNA KARENCA: 6 sati (do sušenja depozita)

MBT: 2

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
KRUŠKA 0,3 – 0,4 Tretman u vreme masovnog piljenja larvi, a kruška u fazi razvoja (BBCH-skala 71-75)
JABUKA 0,3 – 0,4 Tretman na početku piljenja larvi, a jabuka u fazi razvoja (73-75 BBCH-skale)

DELOVANJE:

aktivna materija pripada grupi Spinosini, deluje kao neurotoksični insekticid, alosterični aktivator nikotinskih receptora acetilholina.

SPEKTAR DELOVANJA:

Obična kruškina buva (Cacopsylla pyri) u zasadu kruške i jabukin smotavac (Cydia pomonella) u zasadu jabuke

PREPORUKE I NAPOMENE

ne preporučuje se primena preparata Delegate 250 WG u vreme cvetanja voća, odnosno u vreme leta oprašivača (pčele, bumbari...).

Preparat ne treba primenjivati alternativno sa preparatima na bazi spinosada. Preparat je moguće mešati sa većinom insekticida i fungicida uz prethodnu proveru kompatibilnosti, ali se ne preporučuje tank-mix sa preparatima alkalne reakcije.

Preparat se primenjuje folijarno tokom vegetacije svim uređajima za tretiranje sa zemlje. Tretman iz vazduhoplova nije dozvoljen.

Preparat Delegate 250 WG je u zemljama EU registrovan za primenu u zasadima dunje protiv smotavca ploda, breskve, nektarine i šljive protiv smotavca, moljca i tripsa (0,3 kg/ha) uz karencu od 7 dana