FAZOR

Klasa: Regulator rasta

Aktivna materija: Malein hidrazid 250 g/l

Formulacija: SL – koncentrovani rastvor

Pakovanje: 1 l, 20 l

Proizvođač: Arysta LifeScience

Karenca: crni luk - 7 dana; OVP - duvan, krompir RADNA KARENCA: 24 časa

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
DUVAN (izuzev semenskog) 12,5 (125 ml na 100 m²) Većina biljaka u punom cvetu
CRNI LUK (merkantilni) 12,5 (125 ml na 100 m²) 10 – 14 dana pre vađenja luka ili kada je 50% biljaka luka poleglo, a stablo je još uvek zeleno
KROMPIR (izuzev semenskog) 12,5 (125 ml na 100 m²) Krompir sa zdravom cimom u fazi razvoja kada je 80% krtola veće od 2,5 cm (u prečniku) tj. najmanje tri nedelje (optimalno pet nedelja) pre desikacija

DELOVANJE

deluje tako što sprečava deobu ćelija, ali ne sprečava njihov rast

SPEKTAR DELOVANJA

regulator rasta - retardant za zaustavljanje rasta zaperaka duvana i sprečavanje klijanja merkantilnog crnog luka i krompira

PREPORUKE I NAPOMENE

preparat Fazor sprečava pojavu zaperaka na duvanu, što ima za posledicu znatno povećanje prinosa i kvaliteta duvana. Ne sme se koristiti u proizvodnji semenskog duvana, niti na temperaturama vazduha višim od 25°C, kao i kroz sistem fertigacije. Najbolji rezultati se postižu ako se tretman izvrši u ranim jutarnjim satima. Ako 6 sati nakon tretmana uslede padavine, tretman treba ponoviti. Preparat Fazor u usevu crnog luka, bez obzira da li je luk iz direktne setve (iz semena) ili iz arpadžika, sprečava prevremeno proklijavanje i gubitak u težini, naročito ako se luk čuva u skladištima gde temperatura vazduha nije kontrolisana. Najbolje rezultate postiže ako se primeni 2 do 3 dana nakon kiša ili navodnjavanja.

Ne sme se koristiti u proizvodnji semenskog crnog luka, kao i u zaraženom ili oštećenom usevu. Takođe, nije dozvoljena primena na temperaturama vazduha višim od 25°C, kao i kroz sistem fertigacije, ako se istog dana radi navodnjavanje ili se očekuju padavine. Preparat Fazor ne sme se koristiti u usevu krompira, ukoliko su 6 sati nakon tretmana usledile padavine, tretman treba ponoviti.