NIMBECIDINE 0,03% EC

Klasa: Kontaktni insekticid

Aktivna materija: Azadiiraktin (smeša azadiraktin A + azadiraktin B) 0,03%

Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

Pakovanje: 1l

MBT: 2-3

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
JABUKA 0, 4% (40 ml/10 l vode) Na početku formiranja kolonije vaši, od fenofaze precvetavanja tokom vegetacije

DELOVANJE

biološki preparat na bazi ulja drvenaste biljke Neem (Azadirachta indica) koji deluje kao regulator rasta i smanjuje plodnost ženki štetnih insekata. Ispoljava repelentno i antifidantno delovanje. Ulazeći u telo insekata, azadiraktin blokira pravilan rad hormona što dovodi do toga da insekti više ne žele jesti, leteti niti se pariti. Populacija štetočina polako nestaje i njihov životni ciklus je prekinut. Nakon tretiranja, preparat prodire u list. Sisajući i grizući, insekti iz lista unose u sebe Azadiraktin, što momentalno dovodi do prestanka ishrane, te insekti ne uzrokuju dodatna oštećenja lisne mase. Zbog posebnog načina delovanja, uspeh tretiranja Nimbecidin 0,03% EC ne ocenjuje se brojem uginulih insekata, već se kontroliše smanjenjem oštećenja lista. Populacije insekata još su određeno vreme vidljive, a nove populacije se više ne stvaraju.

SPEKTAR DELOVANJA

Jabukina zelena vaš (Aphis pomi)

PREPORUKE I NAPOMENE

efikasnost se ostvaruje ukoliko se primeni 2 do 3 puta u intervalu od 10 do 14 dana. Preparat Nimbecidine 0,03% EC je kompatibilan sa većinom insekticida i fungicida. U dostupnoj literaturi nema podataka o inkompatibilnosti azadirahtina sa ostalim pesticidima. Medutim, ukoliko ne postoji prethodno iskustvo, željenu kombinaciju treba ispitati na maloj eksperimentalnoj površini. Dozvoljeno folijarno prskanje i orošavanje uz korišćenje 600 do 1000 l/ha vode.