SANMITE 20 WP

Klasa: Insekticid

Aktivna materija: Piridaben 200 g/kg

Formulacija: WP - kvašljiv prašak

Pakovanje: 100 g, 500 g

Proizvođač: Nissan Chemical Industries

Karenca: 35 dana - vinova loza; jabuka

MBT: 2

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
JABUKA 0,05% (5 g u 10 l) U svim razvojnim fazama u zavisnosti od intenziteta pojave
VINOVA LOZA 0,05 - 0,07% U svim razvojnim fazama u zavisnosti od intenziteta pojave

DELOVANJE:

insekticid i akaricid sa kontaktnim delovanjem čija aktivna materija pripada grupi Piridazinona. Inhibitor transporta elektrona u mitohondrijama. Brzo deluje i ispoljava rezidualnu aktivnost. Aktivan prema svim razvojnim fazama, a posebno za larve i nimfe.

SPEKTAR DELOVANJA:

Crveni pauk (Panonychus ulmi) i obična grinja (Tetranychus urticae) u zasadima jabuke i vinove loze.

PREPORUKE I NAPOMENE

letnji akaricid najbolje deluje na temperaturama od 25-300C. Brzo inicijalno delovanje na sve pokretne stadijume. Ako su prisutni svi stadijumi i velika populacija, ponoviti tretiranje na 7 dana. Zbog moguće ukrštene rezistentnosti, ne sme se alternativno primenjivati sa akaricidima sličnog mehanizma delovanja (Fenproksimat, Tebufenpirad, Piridaben). Jako otrovan za vodene organizme. Sprečiti dospevanje preparata u vode i kanalizacionu mrežu.