BENTAMARK 480 SL

Klasa: Selektivni, kontaktni herbicid

Aktivna materija: Bentazon 480 g/l (Bentazon Na-so 524 g/l)

Formulacija: SL - koncentrovani rastvor

Pakovanje: 1 l, 5 l, 10 l

Karenca: 63 dana - kukuruz, soja

Plodored: bez ograničenja kod normalne smene useva u plodoredu

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
KUKURUZ (merkantilni i silažni) 3,0 - 4,0 Kukuruz u fazi 1 do 5 listova, a korovi 2 do 6 listova
SOJA 3,0 - 4,0 Tretman od prve do treće troliske soje, a korovi 2-6 listova
GRAŠAK 1,1 - 4,0 Kada je usev graška 8 do 10 cm visine, a korovi u fazi 2 do 6 listova

DELOVANJE:

kontaktni herbicid koji usvaja zelena masa, pri čemu je slabo pokretan, te je nužno da lisna masa bude dobro pokrivena preparatom. Inhibira proces fotosinteze.

SPEKTAR DELOVANJA:

JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:

štir obični (Amaranthus retroflexus), vidovčica (Anagallis arvensis), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula (Datura stramonium), broćika-lepuša (Galium aparine), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), gorušica njivska (Sinapis arvensis), pomoćnica (Solanum nigrum), čičak (Xanthium strumarium).

PREPORUKE I NAPOMENE:

Odlično se pokazao u usevu soje u kombinaciji sa herbicidom Ikarus/Soyasan u split aplikaciji (dva tretmana): Ikarus/Soyasan (0,6 l/ha) + Bentamark 480 SL (1,0-1,5 l/ha) + Harmony 75 WG/Symphony (4 g/ha) + preparati na bazi klomazon. Može biti fitotoksičan u kombinaciji sa organofosfornim insekticidima. Ne tretirati na temperaturama preko 25°C zbog mogućih ožegotina na lisnoj masi. Ukoliko dođe do preoravanja ili privremenog skidanja useva, na tretiranim površinama mogu se sejati strna žita, soja i lucerka.